Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 169 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách…

Bài 1: Tính bằng hai cách:

a) (\(\frac{6}{11}\)+ \(\frac{5}{11}\) ) x \(\frac{3}{7}\)  ;

b) \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{7}{9}\)  – \(\frac{3}{5}\)  x \(\frac{2}{9}\)  ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4

c) ( \(\frac{6}{7}\) – \(\frac{4}{7}\) ) : \(\frac{2}{5}\)  ;

d)  \(\frac{8}{15}\) : \(\frac{2}{11}\)  + \(\frac{7}{15}\)  : \(\frac{2}{11}\) 

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5}\) ;                         b) \(\frac{2 }{3 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{4}{5 }\) : \(\frac{1}{5 }\) ;

c) \(\frac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 }\)   ;                  d) \(\frac{2}{5 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{5}{6 }\) : \(\frac{3}{4 }\)   .

Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo \(\frac{4}{5 }\) tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết \(\frac{2 }{3 }\)  m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) Cách 1 : (\(\frac{6}{11}\)+ \(\frac{5}{11}\) ) x \(\frac{3}{7}\) = \(\frac{11}{11 }\) x \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{3}{7}\) 

Cách 2: (\(\frac{6}{11}\)+ \(\frac{5}{11}\) ) x \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{6}{11}\) x \(\frac{3}{7}\) + \(\frac{5}{11}\) x \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{18}{77 }\) + \(\frac{15}{77 }\) =  \(\frac{33}{77 }\) = \(\frac{3}{7}\) 

b)Cách 1 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{7}{9}\)  – \(\frac{3}{5}\)  x \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{21}{45}\) – \(\frac{6}{45}\) =  \(\frac{15}{45}\) = \(\frac{1}{3}\)

Cách 2:  \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{7}{9}\)  – \(\frac{3}{5}\)  x \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{3}{5}\) x (\(\frac{7}{9}\) – \(\frac{2}{9}\)) = \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{5}{9}\) = \(\frac{15}{45}\) = \(\frac{1}{3}\)

c) Cách 1:  ( \(\frac{6}{7}\) – \(\frac{4}{7}\) ) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2}{7}\) : \(\frac{2}{5}\)  =  \(\frac{2}{7}\)  x \(\frac{5}{2}\) = \(\frac{5}{7}\)

Cách 2:  ( \(\frac{6}{7}\) – \(\frac{4}{7}\) ) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{7}\) : \(\frac{2}{5}\) – \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{7}\) x \(\frac{5}{2}\) – \(\frac{4}{7}\)  x \(\frac{5}{2}\) = \(\frac{30}{14}\) – \(\frac{20}{14}\) = \(\frac{10}{14}\) = \(\frac{5}{7}\)

d)  \(\frac{8}{15}\) : \(\frac{2}{11}\)  + \(\frac{7}{15}\)  : \(\frac{2}{11}\) = \(\frac{8}{15}\) x \(\frac{11}{2}\) + \(\frac{7}{15}\) x \(\frac{11}{2}\) = \(\frac{88}{30}\) + \(\frac{77}{30}\) = \(\frac{165}{30}\) = \(\frac{11}{2}\)

Cách 2: \(\frac{8}{15}\) : \(\frac{2}{11}\)  + \(\frac{7}{15}\)  : \(\frac{2}{11}\) = (\(\frac{8}{15}\) + \(\frac{7}{15}\) ) : \(\frac{2}{11}\) = \(\frac{15}{15}\) : \(\frac{2}{11}\) = \(\frac{15}{15}\) x  \(\frac{11}{2}\) = \(\frac{11}{2}\)

Bài 2:

a) \(\frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}\) = \(\frac{2}{5}\) ;

b) \(\frac{2 }{3 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{4}{5 }\) : \(\frac{1}{5 }\) = \(\frac{2}{5}\) : \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{2}{5}\)  x \(\frac{5}{1}\) = 2

hoặc  \(\frac{2 }{3 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{4}{5 }\) : \(\frac{1}{5 }\) = \(\frac{2 }{3 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{4}{5 }\)  x \(\frac{5}{1}\) = 2.

c) \(\frac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 }\) = \(\frac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}\) = \(\frac{1 }{70}\)

d)  \(\frac{2}{5 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{5}{6 }\) : \(\frac{3}{4 }\)  = \(\frac{1 }{4}\) : \(\frac{3}{4 }\) = \(\frac{1 }{4}\) x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{1}{3}\)

Hoặc  \(\frac{2}{5 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{5}{6 }\) : \(\frac{3}{4 }\)  =  \(\frac{2}{5 }\) x \(\frac{3}{4 }\)  x \(\frac{5}{6 }\) x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{2}{6}\) = \(\frac{1}{3}\)

Bài 3: Số mét vải được may quần áo:

20 x \(\frac{4}{5}\) = 16 (m)

Số mét vải còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi đã may được là:

4 :  \(\frac{2 }{3 }\)  = 6 (cái túi)

Đáp số: 6 cái túi.

Bài 4:

Khoanh vào chữ D.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button