Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 167,168 bài ôn tập về phân số SGK Toán 4. Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

\(\frac{2}{5}\) là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Bài 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Rút gọn các phân số:

\(\frac{12}{18}\) ; \(\frac{4}{40}\) ; \(\frac{18}{24}\) ; \(\frac{20}{35}\) ; \(\frac{60}{12}\)

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{2}{5}\) và \(\frac{3}{7}\);          b) \(\frac{4}{15}\) và \(\frac{6}{45}\) ;            c) \(\frac{1}{2}\); \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{1}{3}\).

Bài 5: Sắp xếp các phân số \(\frac{1}{3}\); \(\frac{1}{6}\); \(\frac{5}{2}\); \(\frac{3}{2}\) theo thứ tự tăng dần.

Bài giải:

Bài 1: Khoanh vào chữ C.

Bài 2: 

 

Bài 3:

\(\frac{12}{18}\)  = \(\frac{12 : 6}{18 : 6}\) = \(\frac{2}{3}\);              \(\frac{4}{40}\) = \(\frac{4 : 4 }{40 :4 }\) = \(\frac{1 }{10 }\)            

\(\frac{18}{24}\) = \(\frac{18 : 6}{24 : 6}\) = \(\frac{3}{4}\);                \(\frac{20}{35}\) = \(\frac{20 : 5}{35 : 5}\) = \(\frac{4}{7}\)

\(\frac{60}{12}\) = \(\frac{60 : 12}{12 : 12}\) = \(\frac{5}{1}\) = 5

Bài 4:

a) Chọn mẫu số chung là 5 x 7 = 35.

Ta có: \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2× 7}{5 × 7}\) = \(\frac{14}{35}\)

\(\frac{3}{7}\) = \(\frac{3 × 5}{7 × 5}\) = \(\frac{15}{35}\)

b) Chọn mẫu số chung là 45.

Ta có:

\(\frac{4}{15}\)  = \(\frac{4 × 3}{15 × 3}\) = \(\frac{12}{45}\); \(\frac{6}{45}\) giữ nguyên.

c) Chọn mẫu số chung là: 2 x 5 x 3 = 30.

\(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1 × 15}{2 ×15}\) = \(\frac{15}{30}\);

\(\frac{1}{5}\) = \(\frac{1 × 6}{5 ×6}\) = \(\frac{6}{30}\)

\(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1 ×10}{3 × 10}\) = \(\frac{10}{30}\) 

Bài 5:

Nhận xét:

\(\frac{1}{3}\)  < 1; \(\frac{1}{6}\) < 1 và \(\frac{1}{6}\)  < \(\frac{1}{3}\) 

\(\frac{5}{2}\) > 1 ; \(\frac{3}{2}\) > 1 và  \(\frac{3}{2}\)  < \(\frac{5}{2}\) 

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{1}{6}\) ; \(\frac{1}{3}\) ;\(\frac{3}{2}\) ; \(\frac{5}{2}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button