Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164, 165 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 164, 165 bài luyện tập về phép chia SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Tính:

a) \(\frac{12}{17}\) : 6  ;                     16 : \(\frac{8}{11}\)  ;                      9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164, 165 SGK Toán 5

b) 72  :45                        281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                            912,8 : 28                       0,162 : 0,36

Bài giải:

a) \(\frac{12}{17}\) : 6 = \(\frac{12}{17}\)  x \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{12}{102}\) = \(\frac{6}{51}\)

16 : \(\frac{8}{11}\)  = 16 x \(\frac{11}{8}\) = \(\frac{176}{8}\) = 22

9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) = 9 x \(\frac{5}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{45}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{180}{15}\) = 12

b) 


Bài 2 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Tính nhẩm: 

a) 3,5 : 0,1                   8,4 : 0,01                    9,4 : 0,1

7,2 : 0,01                     6,2  :0,1                      5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5                    20 : 0,25                      \(\frac{3}{7}\) : 0,5     

11 : 0,25                      24 : 0,5                        15 : 0,25 

Bài giải:

a) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

\(\frac{3}{7}\) : 0,5 = \(\frac{3}{7}\) x 2 = \(\frac{6}{7}\)

20 : 0,25 = 20 x 4 =80

24 : 0,5 = 24 x 2 = 48.

15 : 0,25 = 15 x 4 = 60.


Bài 3 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ;                         c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ;                         d) 7 : 4 ; 

Mẫu: a)  3 : 4  = \(\frac{3}{4}\) = 0,75.

b) 7 : 5 = \(\frac{7}{5}\) = 1,4 .

c) 1 : 2  = \(\frac{1}{2}\) = 0,5

d) 7 : 4 = \(\frac{7}{4}\) = 1,75.


Bài 4 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button