Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 149 bài ôn tập về phân số (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 1 trang 149 sgk toán 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 5

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A.                   B.                      C.                     D.            

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.


Bài 2 trang 149 sgk toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, \(\frac{1}{4}\) số viên bi có màu:

A. Nâu             B. Đỏ                 C.Xanh                D.Vàng

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.


Bài 3 trang 150 sgk toán 5

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

\(\frac{3}{5}\);                  \(\frac{5}{8}\);            \(\frac{15}{25}\);            \(\frac{9}{15}\);           \(\frac{20}{32}\);        \(\frac{21}{35}\).

Bài giải:

Ta có:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

\(\frac{20}{32}\) = \(\frac{20:4}{32:4}\) = \(\frac{5}{8}\)   ;

 \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{9:3}{15:3}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

 \(\frac{21}{35}\) = \(\frac{21:7}{35:7}\)  =  \(\frac{3}{5}\)  ;

Vậy \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{15}{25}\) = \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{21}{35}\).

\(\frac{5}{8}\) = \(\frac{20}{32}\)   ;


Bài 4 trang 150 sgk toán 5

So sánh các phân số:

a) \(\frac{3}{7}\) và \(\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{5}{9}\) và \(\frac{5}{9}\)

 

c) \(\frac{8}{7}\) và \(\frac{7}{8}\)

 

Bài giải:

a) Ta có: \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{3.5}{7.5}\) = \(\frac{15}{35}\);

 

\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2.7}{5.7}\) = \(\frac{14}{35}\);

Vì \(\frac{15}{35}\) > \(\frac{14}{35}\) nên  \(\frac{3}{7}\) > \(\frac{2}{5}\)


b) Ta có \(\frac{5}{9}\) < \(\frac{5}{8}\)

 

c)  \(\frac{8}{7}\) = \(\frac{8.8}{7.8}\) = \(\frac{64}{56}\);

 

\(\frac{7}{8}\) = \(\frac{7.7}{8.7}\) = \(\frac{49}{56}\);

 

Vì \(\frac{64}{56}\) > \(\frac{49}{56}\) nên  \(\frac{8}{7}\)  <  \(\frac{7}{8}\).   Cách khác: Vì \(\frac{8}{7}\) > 1 ;  \(\frac{7}{8}\) < 1 nên   \(\frac{8}{7}\)  <  \(\frac{7}{8}\).  


Bài 5 trang 150 sgk toán 5

a) Viết các phân số \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có: \(\frac{6}{11}\) = \(\frac{6.3}{11.3}\) = \(\frac{18}{33}\) ; 

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2.11}{3.11}\) = \(\frac{22}{33}\) giữ nguyên phân số \(\frac{23}{33}\).

Vì \(\frac{18}{33}\) < \(\frac{22}{33}\) <  \(\frac{23}{33}\) nên viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{2}{3}\) ; \(\frac{23}{33}\).

b) Vì  \(\frac{9}{8}\) > \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\) nên viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: \(\frac{9}{8}\) ;  \(\frac{8}{9}\)  ; \(\frac{8}{11}\) hoặc  \(\frac{9}{8}\) >  \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\).

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button