Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 138 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}\)               b) \(\frac{5}{12}+\frac{1}{6}\)            c) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\)

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

a) \(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{22}{15}\)

b) \(\frac{5}{12}+\frac{1}{6} = \frac{5}{12}+\frac{2}{12}= \frac{7}{12}\)

c) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}= \frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}\)

Bài 2. Tính

a) \(\frac{23}{5}-\frac{11}{3}\);              b) \(\frac{3}{7}-\frac{1}{14}\)        c) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\)

Giải

a) \(\frac{23}{5}-\frac{11}{3}= \frac{69}{15}-\frac{55}{15}=\frac{14}{15}\)

b) \(\frac{3}{7}-\frac{1}{14}= \frac{6}{14}-\frac{1}{14}=\frac{5}{14}\)

c) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}\)

Bài 3: Tính

a) \(\frac{3}{4}\) x \(\frac{5}{6}\)            b) \(\frac{4}{5}\) x 13  c) 15 x \(\frac{4}{5}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}\) x \(\frac{5}{6}\)   = \(\frac{3×5}{4×6}=\frac{5}{8}\);       b) \(\frac{4}{5}\) x 13 = \(\frac{4×13}{5}=\frac{52}{5}\)

c) 15 x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15×4}{5}=12\)

Bài 4: Tính

a) \(\frac{8}{5}:\frac{1}{3}\)          b) \(\frac{3}{7}:2\) ;              c) \(2:\frac{2}{4}\)

Giải

a) \(\frac{8}{5}:\frac{1}{3}= \frac{8}{5} × \frac{3}{1}=\frac{24}{5}\)

b) \(\frac{3}{7}:2= \frac{3}{7×2}=\frac{3}{14}\)

c) \(2:\frac{2}{4}= \frac{2×4}{2}=4\)

Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán \(\frac{3}{8}\) số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Giải

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x \(\frac{3}{8}\) = 15 (kg)

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button