Tổng hợp

Đức Chúa Trời là ai? Làm thế nào chúng ta biết có Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài dựng nên mọi vật trong vũ trụ và muôn loài vạn vật trên thế gian nầy. Người Việt chúng ta gọi Ngài là “Trời” hay “Ông Trời.” 

Những người chịu ảnh hưởng của Hán Học và người Trung Hoa gọi Ngài là “Thiên Chúa” hay “Thượng Đế”. Người Hoa Kỳ, người Anh, người Úc-đại-lợi, và những dân tộc nói tiếng Anh gọi Ngài là “God.” Người Đức gọi Ngài là “Gott.” Người Pháp gọi Ngài là “Dieu.” Người nói tiếng Tây-ban-nha gọi Ngài là “Dios.” Người Do-thái thì gọi Ngài là “El,” “Elohim,” hay “YAHWEH” (Đức Giê-hô-va).

Những người Việt tin thờ Chúa gọi Ngài là Đức Chúa Trời, Cha, hay Thiên Phụ, để tỏ lòng tôn kính Ngài.

Dù các ngôn ngữ và các dân tộc có những danh khác nhau để gọi Ngài, nhưng tất cả các danh đó đều chỉ về một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật.

Đức Chúa Trời là ai?
Đức Chúa Trời là ai?

Kinh Thánh dạy: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng Thế 1:1).

“Ôi, chỉ một mình Ngài là Chúa, Đấng có một không hai. Ngài đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời, cùng toàn thể thiên binh; Ngài đã dựng nên trái đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển. Chính Ngài ban sự sống cho muôn loài vạn vật. Toàn thể thiên binh thiên sứ đều phủ phục xuống tôn thờ Ngài. (Nê-hê-mi-a 9:6).

Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên muôn vật. (Hê-bơ-rơ 3:4).

Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có thể nhận biết được

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ rộng lớn và muôn vật trong đó được Ngài tạo dựng một cách thật chi tiết, chúng ta có thể nhận biết được Ngài. Đức Chúa Trời phán với chúng ta về chính Ngài, thậm chí Ngài muốn gần gũi với chúng ta. Ngài trông đợi chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Ngài, để chúng ta có thể nhận biết Ngài một cách cá nhân. Chúng ta không chỉ có thể nhận biết Ngài, nhưng chúng ta còn có thể biết Ngài một cách rất thân mật.

CHÚA phán như vầy:

“Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình,

Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình,Người giàu có, đừng tự hào về sự giàu có mình.

Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này:

Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta,

Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi,

Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất,

Vì Ta ưa thích những điều ấy.”

Đấy là lời CHÚA. (Giêrêmi 9:23,24)

Ngài là Đấng có thể đến gần được

Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta trò chuyện với Ngài và Ngài quan tâm đến những gì liên quan đến chúng ta. Không cần chúng ta phải có hành động trước. Chúng ta cũng không bị buộc phải trở nên lịch sự, đúng thần học hay thánh thiện. Bản tính tự nhiên của Ngài ấy là tình yêu thương và Ngài chấp nhận chúng ta khi chúng ta đến với Ngài.

“CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,

Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.” (Thi Thiên 145:18)

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi- ơ 11:28)

Ngài là Đấng Sáng Tạo

Mọi thứ chúng ta chế tạo được, chẳng qua là chúng ta đặt các thứ đã có sẳn vào với nhau hoặc xây dựng dựa trên những ý tưởng đã có trước đó. Chỉ bằng lời phán, Đức Chúa Trời có khả năng làm cho muôn vật hiện hữu, không chỉ hình thành các dãy Ngân Hà và sự sống, nhưng Ngài còn là giải pháp cho các vấn đề của thời đại ngày nay. Ngài là sự sáng tạo của chúng ta. Trong một vài sự việc, quyền năng của Ngài tỏ bày ra, Ngài muốn chúng ta nhận thức về Ngài và có lòng tin cậy nơi chính mình Ngài.

Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;

Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. (Thi thiên 147:5)

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,

Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,

Đấng sáng tạo nên trời và đất. (Thi thiên 121:1,2)

Ngài là Đấng Tha Thứ

Chúng ta phạm tội. Chúng ta có khuynh hướng làm điều mình muốn theo cách của mình thay vì theo cách của Chúa. Ngài nhìn thấy và biết điều đó. Đức Chúa Trời không chỉ không bỏ qua tội lỗi, nhưng Ngài còn chuẩn bị để phán xét và đoán phạt con người vì cớ tội lỗi của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng Tha Thứ và Ngài sẽ thứ tha cho chúng ta ngay khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ với Ngài. Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời, đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã sống lại từ cõi chết và ban cho chúng ta sự tha thứ này.

“Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả;… Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. (Rôma 3:22,25)

Ngài là Đấng Chân Thật

Những điều Ngài nói, chúng ta tin cậy. Những điều Ngài hứa, chúng ta đếm được. Khi Chúa hứa với chúng ta là Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời, chúng ta có mối quan hệ cá nhân với Ngài…chúng ta hãy tin tưởng. Chúa đang nói những điều rất chân thật. Chúa Giê-xu nhấn mạnh rất nhiều lần: “Quả thật, ta nói cùng các con…”

Cũng giống như một người nào đó để cho bạn nhận biết những suy nghĩ và cảm xúc của họ, Đức Chúa Trời phán với chúng ta một cách rõ ràng về chính Ngài, nhưng khác một điều là Ngài luôn luôn chân thật. Những gì Ngài phán về chính mình Ngài, hay phán với chúng ta đó là những thông điệp rất chắc chắn. Thật hơn những cảm xúc, những suy nghĩ và sự nhận thức của chúng ta, Đức Chúa Trời hoàn toàn chính xác và chân thật với những gì Ngài phán. Ngài muốn chúng ta hoàn toàn trông đợi nơi mỗi một lời hứa Ngài. Chúng ta có thể bám lấy Ngài theo lời của Ngài.

“Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;

Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,

Là ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi thiên 119:130,105)

Ngài là Đấng có đầy năng lực

Làm sao mà bạn cứ lúc nào cũng luôn luôn chính xác 100% về mọi thứ? Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng như thế. Sự khôn ngoan của Ngài là vô hạn. Ngài thấu hiểu tất cả các chi tiết của một tình huống, điều này bao gồm cả về lịch sử và các sự kiện xảy đến trong tương lai có liên quan tới nó. Chúng ta không cần phải cập nhật cho Ngài, tư vấn hay thuyết phục Ngài làm điều đúng. Ngài sẽ làm được, bởi vì Ngài có khả năng và động cơ của Ngài là trong sạch. Nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta biết rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm, chẳng bao giờ hạ thấp hay lừa dối chúng ta. Ngài đáng được chúng ta tin cậy hoàn toàn để thực hiện những điều nào đúng đắn ở trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.

“Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài

Sẽ không bị hổ thẹn…” (Thi thiên 25:3)

Làm thế nào chúng ta biết có Đức Chúa Trời?
Làm thế nào chúng ta biết có Đức Chúa Trời?

Làm thế nào chúng ta biết có Đức Chúa Trời?

Chúng ta nhận biết có Đức Chúa Trời qua lương tri, qua sự quan sát cõi thiên nhiên, qua lời Kinh Thánh, và qua Đức Chúa Jesus.

Lương Tri

Con người sinh ra ở đời, không ai bảo ai, tự nhiên dân nào, nước nào, ai nấy đều nhận biết có Đức Chúa Trời. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, thực phẩm chúng ta ăn, sức khỏe, tri thức, và tình cảm chúng ta có, thảy thảy đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và phú cho. Nhìn vào thân thể con người, chúng ta biết sự hoạt động cách trật tự của các bộ phận trong cơ thể, của các tế bào, các nhiễm sắc thể, các nguyên tử, các phân tử, các điện tử, và các hoá chất trong thân thể chúng ta đều theo các định luật riêng mà mắt thường không thể thấy được, chúng ta tin rằng phải có một Đấng vô cùng thông minh và quyền phép đã tạo nên như thế. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào, thuộc bất cứ thời đại nào, dù văn minh hay sơ khai, dù tri thức hay thất học, con người đều tự nhiên tin có Đức Chúa Trời.

Ca dao chúng ta có bài nói rằng: “Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lây ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm, Lấy rơm đun bếp…”

Thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân, Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Sự nhận biết về sự hiện hữu vô hình của Đức Chúa Trời dường như là tự nhiên trong tâm trí của mọi người.

Kinh Thánh chép: Kẻ dại nói trong lòng rằng, ‘Không có Đức Chúa Trời!’ (Thánh Thi 53:1). Con cảm tạ Chúa, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Ngài thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. (Thánh Thi 139:14).

Vũ trụ

Nhìn lên không trung, chúng ta thấy trật tự trong cõi thiên nhiên và sự tuần hoàn nhịp nhàng của vũ trụ, ai ai cũng nhìn nhận rằng phải có một Đấng Tạo Hóa cực kỳ thông minh và quyền phép đã dựng nên và sắp đặt mọi vật như thế.

Trái đất bay hàng triệu năm trong không gian, theo quỹ đạo đã định cho nó trong thái dương hệ, không hề sai lệch một ly. Không khí trải đều khắp mặt đất, bất kể thái dương hệ ở trong dãy thiên hà bay đến đâu trong luồng tăm tối. Vũ trụ quả là một công trình lớn lao không thể tưởng tượng nổi và vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thể nói cái đồng hồ tự nhiên mà có thì chúng ta cũng không thể bảo vũ trụ này tự nhiên mà có được.

Các từng trời rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời; Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm. (Thánh Thi 19:1).

Kinh Thánh

Toàn bộ Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, Ngài có tương quan gì với loài người, và mối  liên hệ của chúng ta với Ngài phải ra làm sao.

Ngay câu đầu tiên, Kinh Thánh đã xác định cho chúng ta về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế 1:1).

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa độc nhất vô nhị. Anh chị em hãy yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, một cách hết lòng, hết linh hồn, và hết sức mình.” (Phục Truyền 6:4-5).

Đức Chúa Jesus

Đức Chúa Giê-su là hiện thân của Đức Chúa Trời trong thân xác loài người. Ngài là Ngôi Hai Đức Chúa Trời và cũng được gọi là Đức Chúa Con. Ngài giáng thế làm người để giãi bày về Đức Chúa Trời cho chúng ta biết.

Ngôi Lời (Đức Chúa Jesus) đã trở nên xác thịt, và sống giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài; thật là vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý. (Giăng 1:14).

Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ, duy chỉ Con Một Đức Chúa Trời, Đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha; Ngài giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta biết. (Giăng 1:18).

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button