Giáo dục

4 Đề đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết

Thời gian là vàng đọc hiểu

4 Đề đọc hiểu đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết được thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm tổng hợp từ các đề thi Ngữ Văn trên toàn quốc. Hy vọng với 4 đề Thời gian là vàng đọc hiểu dưới đây, các em sẽ tự tin trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi trong bài thi sắp tới.

4 Đề đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết
4 Đề đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết

Đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) – Đề số 1

Đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên). Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

(Phương Liên – Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục, 2005, tr. 36 – 37)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. (0,5 điểm)

Lời giải:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản: nghị luận

Câu 2. Theo tác giả, thời gian có những giá trị nào? (0,5 điểm)

Lời giải:

Theo tác giả Phương Liên, thời gian có những giá trị: thời gian là sự sống, thời gian là thắng lợi, thời gian là tiền, thời gian là tri thức.

Câu 3. Chỉ ra tác dụng của phép điệp được sử dụng trong văn bản. (1,0 điểm)

Lời giải:

Tác dụng của phép điệp trong văn bản (Thời gian là….): nhấn mạnh giá trị quý báu của thời gian đối với con người.

Câu 4. Từ ý nghĩa được gợi ra từ văn bản, anh/chị tâm đắc nhất với giá trị thời gian nào? (1,0 điểm)

Lời giải:

Học sinh có thể chọn và lí giải một giá trị của thời gian mà bản thân tâm đắc nhất (có thể chọn một giá trị đã nêu trong văn bản hoặc ngoài văn bản mà bản thân tâm đắc).

Đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) – Đề số 2

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Bạn đang xem: 4 Đề đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá trị mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hoá đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

(Phương Liên – Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục, 2005, tr. 36 – 37)

Câu 1. Văn bản thuộc loại nghị luận nào?

Lời giải:

Văn bản thuộc loại nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Câu 2. Văn bản nghị luận vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của nó?

Lời giải:

Văn bản nghị luận vấn đề: giá trị của thời gian

Luận điểm chính:

 • Thời gian là sự sống
 • Thời gian là thắng lợi
 • Thời gian là tiền
 • Thời gian là tri thức

Câu 3. Phép lập luận chủ yếu của văn bản này là gì? Cách lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào?

Lời giải:

Phép lập luận chủ yếu của bài: phân tích và chứng minh.

Cách lập luận trong bài chứng minh bằng những dẫn chứng từ thực tiễn. Mạch triển khai lập luận của bài văn đơn giản nhưng cô đọng, sáng rõ và chặt chẽ.

Đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) – Đề số 3

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

(Phương Liên – Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục, 2005, tr. 36 – 37)

Câu 1. Theo tác giả, thời gian có những giá trị nào?

Lời giải:

Theo tác giả, thời gian có những giá trị đó là: Thời gian là sự sống, thời gian là thắng lợi, thời gian là tiền bạc, thời gian là tri thức.

Câu 2. Xác định và nêu hiệu quả nghệ thuật của 01 biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản?

Lời giải:

– Biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản là: Điệp cú pháp ( thời gian là…)

– Hiệu quả nghệ thuật là: Nhấn mạnh vào giá trị của thời gian đối với con người và cuộc sống.

Câu 3. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được?

Lời giải:

– Theo tác giả, thời gian là vàng vì thời gian quý như vàng

– Vàng mua được: vàng là thứ vật chất hữu hình, dù có đẹp, có giá trị đến đâu vẫn có thể trao đổi, mua bán được.

– Thời gian không mua được: thời gian là thứ vô hình không thể nắm bắt, đã đi là không trở lại.

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?

Lời giải:

Các em có thể trình quan điểm cá nhân, đưa ra lý lẽ giải thích hợp lý, và lưu ý nhấn mạnh vào giá trị và cách sử dụng quỹ thời gian của con người

Câu 5. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu ở phần Đọc – hiểu: “Thời gian là vàng”.

Lời giải:

* Giải thích:

– Thời gian là vàng: Nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, sự quý báu của việc trân trọng thời gian, giá trị của thời gian là không có gì sánh bằng.

* Bàn luận:

– Thời gian là vàng: thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm… Nó luôn chảy trôi theo dòng tuần hoàn của cuộc sống. Thời gian là vô giá bởi nó có tính chất một đi không trở lại, như mũi tên đã bắn đi nên không lấy lại được.

– Thời gian giúp con người ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Nó tạo ra giá trị tiền bạc dưới bàn tay lao động của con người.

– Thời gian là vô giá bởi nó sẽ đem lại cho người biết trân trọng nó, sử dụng nó hợp lí vinh quang, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian là báu vật của cuộc sống.

– Lãng phí thời gian, không biết trân trọng nó khiến con người sẽ có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng về những giá trị đã qua.

Bài học nhận thức và hành động:

– Quý trọng thời gian là quý trọng giá trị cuộc sống. Mỗi con người phải ý thức được giá trị của thời gian, sống đẹp trong từng ngày của hiện tại, trân trọng từng phút giây.

– Quý trọng thời gian không có nghĩa là sống vội, sống gấp, sống chỉ biết tận hưởng mà cần sống, học tập, lao động và cống hiến cho xã hội.

Câu 6. Từ ý nghĩa được gợi ra từ văn bản, anh/chị tâm đắc nhất với giá trị thời gian nào?

Lời giải:

Thông điệp ” Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hồi tiếc cũng không kịp.”. Thấy được giá trị và chúng ta nên biết cách sự dụng thời gian một cách hợp lý.

Đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) – Đề số 4

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

(Phương Liên – Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục, 2005, tr. 36 – 37)

Câu 1. Theo tác giả, thời gian có những giá trị nào?

Lời giải:

Theo tác giả, thời gian có những giá trị sau:

 • Thời gian là vàng
 • Thời gian là sự sống
 • Thời gian là thắng lợi
 • Thời gian là tiền
 • Thời gian là tri thức

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.

Lời giải:

Phương thức biểu đạt chính: Nghị Luận

Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ chính được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng.

Lời giải:

– Biện pháp tu từ chính được sử dụng là phép điệp (điệp từ ngữ: “thời gian” và điệp cấu trúc: “thời gian là…”)

– Tác dụng: Nhấn mạnh giá trị quý báu của thời gian đối với con người.

Câu 4. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được?

Lời giải:

Tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được? vì:

– Thời gian là vàng: thời gian quý giá như vàng.

– Vàng mua được: Vàng là vật chất hữu hình có thể mua bán, trao đổi.

– Thời gian không mua được: Thời gian là thứ vô hình không thể nắm bắt, đã đi là không trở lại

Câu 5. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?

Lời giải:

Học sinh có thể chọn và lý giải giá trị của thời gian mà bản thân tâm đắc và phải lý luận sao cho có tính thuyết phục.

Câu 6. Qua đoạn trích trên, anh/chị rút ra bài học gì về việc sử dụng thời gian?

Lời giải:

Bài học rút ra được là về việc sử dụng thời gian: Cần sử dụng thời gian một cách hợp lí, có kế hoạch cho từng việc. Không nên lãng phí thời gian vì thời gian đã qua thì không thể lấy lại được.

Câu 7. Viết đoạn văn khoảng 7-10 dòng trình bày suy nghĩ của em về câu: Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

Lời giải:

Nêu được vấn đề: Bỏ phí thời gian tức là không biết sử dụng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả.

Bàn luận:

– Bỏ phí dù chỉ 1 giây thôi chúng ta cũng không thể lấy lại được.

– Là học sinh – đại diện của tuổi trẻ, của tương lai mà không chịu dành thời gian để học tập, làm việc, tích lũy kinh nghiệm thì sau này ta chẳng thể quay trở lại được nữa.

– Thời gian mang đến cơ hội cũng mang đi cơ hội của mỗi chúng ta.

Bài học: Bản thân mỗi người cần có ý thức không được bỏ phí thời gian mỗi ngày, phải có kế hoạch để sử dụng thời gian hợp lý.

Bài mẫu:

Thời gian là vô giá và nó không chờ đợi ai. Những điều mình thích, những người mình yêu thương, những đam mê, những sở thích hãy thực hiên khi còn có thể, khi còn nhiều thời gian và sức khỏe. Vì một ngày thời gian không nhiều nên đôi khi có những việc mình thích không kịp làm nhưng hãy làm nó sớm nhất có thể nhé! Quỹ thời gian của trái đất thì giống nhau nhưng quỹ thời gian của mỗi người lại không như vậy. Đâu ai có thể biết trước ngày mai mọi việc sẽ ra sao nên hay sống hết mình cho hôm nay, để sau này nghĩ lại không phải hối hận.

Câu 8. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu ở phần Đọc hiểu: “Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá”.

Lời giải:

– Về hình thức: Đảm bảo đúng cấu trúc đoạn văn nghị luận, dung lượng khoảng 200 chữ.

– Về nội dung: Xác định đúng vấn đề: Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá

Vận dụng tốt các thao tác lập luận để viết đoạn văn cơ bản đạt các nội dung sau:

+ Giải thích: Thời gian quý giá như vàng, nhưng vàng thì có thể mua được, còn thời gian thì không mua được nên thời gian là vô giá.

+ Bàn luận: Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng.

 • Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại.
 • Thời gian không thể mua được hay không thể đánh đổi bằng bất cứ một vật có giá trị nào, cho dù đó là vàng
 • Phê phán những kẻ không biết quý trọng thời gian, sử dụng thời gian vào những việc làm vô bổ.

+ Rút ra bài học: Nhận thức được giá trị của thời gian, từ đó có ý thức tận dụng thời gian, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện những việc có ích.

Câu 9. “Ngạn ngữ có câu. Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.”

Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Lời giải:

*Giới thiệu vấn đề: “Ngạn ngữ có câu. Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.”

*Bàn luận vấn đề:

Giải thích

– Thời gian là vàng: sự quý giá của thời gian sánh ngang với vật phẩm giá trị cao là vàng.

– Vàng mua được: Nhấn mạnh tính vật chất, cụ thể, hữu hình của vàng. Đó là dạng vật chất có thể mua được, trao đổi được trên thị trường, tính bằng sự cụ thể, mua bằng tiền.

– Thời gian không mua được: đây chính là sự đối lập giữa thời gian và vàng. Thời gian là vô hình, không thể nắm bắt, mất đi không lấy lại được, không thể mua được bằng tiền.

=> Ý cả câu: Nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, sự quý báu của việc trân trọng thời gian, giá trị của thời gian là không có gì sánh bằng.

Phân tích, bình luận:

– Thời gian là vàng bởi thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, tháng, năm… nó luôn tiếp diễn theo dòng tuần hoàn của cuộc sống chứ không dừng lại.

– Thời gian giúp con người ta khôn lớn, trưởng thành, giúp ta biết lao động, làm mọi việc cần thiết trong cuộc sống. Nó tạo ra giá trị tiền bạc dưới bàn tay lao động của con người

– Thời gian là vô giá bởi nó có tính chất một đi không trở lại, như mũi tên đã bắt đi nên không lấy lại được.

– Thời gian là vô giá bởi nó sẽ đem lại con người biết trân trọng nó, sử dụng nó hợp lý đạt đến vinh quang, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian là báu vật của cuộc sống.

– Phê phán những người lãng phí thời gian, không biết trân trọng nó khiến con người sẽ có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng về những giá trị đã qua.

*Rút ra bài học về nhận thức, liên hệ bản thân

– Biết quý trọng thời gian chính là biết quý trọng những giá trị của cuộc sống.

– Cần phải có ý thức được giá trị của thời gian, sống đẹp trong từng ngày của hiện tại, trân trọng từng phút, giây.

– Biết quý trọng thời gian không có nghĩa là sống vội, sống gấp, sống chỉ biết tận hưởng mỗi ngày.

Bài mẫu: 

Kho tàng văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu ca dao tục ngữ hay, nhiều ý nghĩa, một trong số đó phải nhắc đến chính là câu: “Thời gian là vàng”. Vàng vốn là một thứ kim loại quý giá mà con người dùng để tích trữ, dùng làm tài sản cho bản thân mình, người nào có càng nhiều vàng càng chứng tỏ tiềm năng kinh tế vững chắc của họ. Ông cha ta so sánh thời gian với vàng nhằm mục đích đề cao vai trò, tầm quan trọng, quý giá của thời gian đối với cuộc sống con người nhằm thúc đẩy con người để tránh làm mất hoặc lãng phí thời gian. Một ngày có 24 tiếng và quỹ thời gian của mỗi con người như nhau, khi thời gian trôi đi thì sẽ không lấy lại được, chính vì thế, chúng ta phải biết trân trọng thời gian, cố gắng làm việc, học tập, trau dồi để hoàn thiện bản thân. Khi chúng ta biết tiết kiệm và sử dụng quỹ thời gian hợp lí, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình và xã hội, đồng thời không bỏ lỡ những cơ hội tốt, quý giá trước mắt. Người biết quý trọng thời gian là người yêu cuộc sống, biết sống có ích đồng thời họ cũng là những người biết trân trọng thời gian của người khác. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết quý trọng thời gian, lãng phí thời gian vào những việc làm vô ích, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu,… những người này đáng bị thẳng thắn phê phán. Mỗi người học sinh chúng ta trước hết phải biết dành quỹ thời gian của mình cho việc học, ưu tiên việc học và phát triển bản thân hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dành thời gian cho những người thân yêu và theo đuổi những sở thích, đam mê riêng của bản thân,… Thời gian tuy vô hạn nhưng cũng hữu hạn, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng thời gian mỗi ngày và sống có ích cho xã hội.

********

Trên đây là 4 Đề đọc hiểu Thời gian là vàng (Phương Liên) có đáp án chi tiết. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ tự tin trả lời đúng các câu hỏi trong kì thi sắp tới. Chúc các em ôn tập thật tốt trước khi bước vào kì thi học kì sắp tới.

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button