Giải trí

Danh sách và cấp bậc của các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom

Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu trong Cookie Run: Kingdom, người chơi cần tập hợp một đội gồm 5 nhân vật cookie để chiến đấu. Mỗi cookie lại có những vai trò và sức mạnh khác nhau. Danh sách và thông tin về các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom sau đây sẽ giúp người chơi xây dựng và chọn ra các cookie phù hợp nhất cho đội của mình.

Danh sách các nhân vật trong Cookie Run: Kingdom

Cookie phải được tổ chức trong một nhóm gồm 5 nhân vật, với các cookie khác nhau sẽ được phân chia ở 3 vị trí phía trươc, giữa và phía sau của đội hình. Cookie bảo vệ đi ở phía trước, trong khi cookie tấn công thường đi ở giữa và cookie hỗ trợ đứng phía sau.

Cookie Run: Kingdom sở hữu số lượng nhân vật lớn, với thiết kế vô cùng dễ thương

Cookie với độ hiếm  Ancient và Legendary là Pure Vanilla Cookie, Frost Queen Cookie, Dark Cacao Cookie, Hollyberry Cookie và Sea Fairy Cookie đều siêu mạnh mẽ và vượt trội so với các loại còn lại, nhưng do tính năng gacha trong trò chơi, chúng khá khó để thu thập được.

Bạn đang xem: Danh sách và cấp bậc của các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom

Dưới đây là danh sách tất cả các nhân vật cookie hiện có trong Cookie Run: Kingdom, bao gồm độ hiếm, lớp nhân vật và vị trí thích hợp để đặt chúng trong đội hình chiến đấu nhóm.

Cookie Độ hiếm Loại Vị trí
Sea Fairy Cookie Legendary Bomber Giữa
Frost Queen Cookie Legendary Phép thuật Giữa
Dark Cacao Cookie Ancient Thiệt hại Trước
Pure Vanilla Cookie Ancient Hồi phục Sau
Hollyberry Cookie Ancient Phòng thủ Trước
Gingerbrave Common Tấn công Trước
Muscle Cookie Common Tấn công Trước
Strawberry Cookie Common Phòng thủ Trước
Wizard Cookie Common Phép thuật Giữa
Beet Cookie Common Sát thương Sau
Ninja Cookie Common Phục kích Sau
Angel Cookie Common Hồi phục Sau
Affogato Cookie Epic Bomber Giữa
Werewolf Cookie Epic Thiệt hại Trước
Dark Choco Cookie Epic Thiệt hại Trước
Purple Yam Cookie Epic Thiệt hại Trước
Kumiho Cookie Epic Thiệt hại Trước
Red Velvet Cookie Epic Thiệt hại Trước
Raspberry Cookie Epic Thiệt hại Trước
Mala Sauce Cookie Epic Thiệt hại Trước
Milk Cookie Epic Phòng thủ Trước
Madeleine Cookie Epic Phòng thủ Trước
Strawberry Crepe Cookie Epic Phòng thủ Trước
Moon Rabbit Cookie Epic Phòng thủ Trước
Snow Sugar Cookie Epic Phép thuật Giữa
Espresso Cookie Epic Phép thuật Giữa
Licorice Cookie Epic Phép thuật Giữa
Latte Cookie Epic Phép thuật Giữa
Mango Cookie Epic Phép thuật Giữa
Squid Ink Cookie Epic Phép thuật Giữa
Rye Cookie Epic Sát thương Sau
Tiger Lily Cookie Epic Sát thương Sau
Pastry Cookie Epic Sát thương Sau
Twizzly Gummy Cookie Epic Sát thương Sau
Chili Pepper Cookie Epic Phục kích Giữa
Vampire Cookie Epic Phục kích Sau
Black Raisin Cookie Epic Phục kích Giữa
Sorbet Shark Cookie Epic Phục kích Giữa
Poison Mushroom Epic Hỗ trợ Giữa
Mint Choco Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Pomegranate Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Almond Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Cream Puff Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Fig Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Lilac Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Parfait Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Herb Cookie Epic Hồi phục Sau
Sparkling Cookie Epic Hồi phục Sau
Cocoa Cookie Epic Phòng thủ Trước
Eclair Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Tea Knight Cookie Epic Sát thương Trước
Princess Cookie Rare Thiệt hại Trước
Avocado Cookie Rare Phòng thủ Trước
Knight Cookie Rare Phòng thủ Trước
Blackberry Cookie Rare Phép thuật Sau
Devil Cookie Rare Phép thuật Giữa
Adventurer Cookie Rare Phục kích Giữa
Pancake Cookie Rare Phục kích Sau
Cherry Cookie Rare Bomber Sau
Alchemist Cookie Rare Bomber Giữa
Gumball Cookie Rare Bomber Sau
Carrot Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Clover Cookie Rare Hỗ trợ Sau
Onion Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Custard Cookie III Rare Hồi phục Sau
Sonic Cookie Special Phục kích Sau
Tails Cookie Special Phục kích Sau

Việc nắm rõ vị trí và chức năng của mỗi nhân vật trong Cookie Run: Kingdom với danh sách này sẽ giúp người chơi dễ dàng xây dựng một đội hình phù hợp và hùng mạnh để chiến đấu thắng kẻ thù.

Xếp hạng cấp bạc của các cookie trong Cookie Run: Kingdom

Chế độ câu chuyện

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S Pure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp A+ Sorbet Shark Cookie, Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Kumiho Cookie, Dark Choco Cookie, Frost Queen Cookie, Vampire Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Parfait Cookie, Affogato Cookie, Eclair Cookie
Cấp A Rye Cookie, Tiger Lily Cookie, Moon Rabbit Cookie, Squid Ink Cookie, Mala Sauce Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Mango Cookie, Latte Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Herb Cookie, Cocoa Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Red Velvet Cookie, Raspberry Cookie, Madeleine Cookie, Poison Mushroom, Mint Choco Cookie, Pastry Cookie, Pomegranate Cookie, Sparkling Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Custard Cookie III
Cấp C Milk Cookie, Werewolf Cookie, Purple Yam Cookie, Fig Cookie, Princess Cookie, Lilac Cookie, Almond Cookie, Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie
Cấp D Knight Cookie, Avocado Cookie, Cherry Cookie, Devil Cookie, Gumball Cookie, Blackberry Cookie, Pancake Cookie, Adventurer Cookie, Onion Cookie, Carrot Cookie, Clover Cookie, Alchemist Cookie
Cấp E Angel Cookie, Strawberry Cookie, Muscle Cookie, Wizard Cookie, Gingerbrave, Beet Cookie, Ninja Cookie

Kingdom Arena

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S+ Hollyberry Cookie, Sea Fairy Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Pure Vanilla Cookie, Dark Cacao Cookie, Eclair Cookie
Cấp S Cocoa Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Rye Cookie, Kumiho Cookie, Affogato Cookie
Attack Speed Pastry Cookie, Lilac Cookie, Mint Choco Cookie, Madeleine Cookie
Gingerscam Almond Cookie, Tiger Lily Cookie, GingerBrave
Cấp A+ Mala Sauce Cookie, Moon Rabbit Cookie, Snow Sugar Cookie, Twizzly Gummy Cookie
Cấp A Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Squid Ink Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Raspberry Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Dark Choco Cookie, Sparkling Cookie, Espresso Cookie, Vampire Cookie, Fig Cookie, Red Velvet Cookie, Herb Cookie, Pomegranate Cookie
Cấp C Milk Cookie, Purple Yam Cookie, Werewolf Cookie, Tails Cookie, Sonic Cookie, Poison Mushroom
Cấp D Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie

Trận chiến nhóm

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S Vampire Cookie, Poison Mushroom, Sorbet Shark Cookie, Rye Cookie, Licorice Cookie, Dark Choco Cookie, Eclair Cookie
Cấp A Cocoa Cookie, Kumiho Cookie, Black Raisin Cookie, Pomegranate Cookie, Affogato Cookie
Cấp B Pure Vanilla Cookie, Mala Sauce Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Cotton Cookie, Hollyberry Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp C Sea Fairy Cookie, Sparkling Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Chili Pepper Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Squid Ink Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp D Purple Yam Cookie, Frost Queen Cookie, Moon Rabbit Cookie, Madeleine Cookie, Red Velvet Cookie, Lilac Cookie, Pastry Cookie, Mint Choco Cookie, Parfait Cookie
Cấp E Werewolf Cookie, Almond Cookie, Herb Cookie, Fig Cookie, Cream Puff Cookie, Tiger Lily Cookie, Milk Cookie

Chế độ PvP

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp SS Dark Choco Cookie, Pure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Licorice Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie, Eclair Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp S Vampire Cookie, Black Raisin Cookie, Rye Cookie, Mango Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Frost Queen Cookie, Affogato Cookie
Cấp A Herb Cookie, Almond Cookie, Tiger Lily Cookie, Latte Cookie, Pastry Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Mala Sauce Cookie, Raspberry Cookie, Squid Ink, Snow Sugar Cookie, Cocoa Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Pomegranate Cookie, Milk Cookie, Yam Cookie, Sparkling Cookie, Lilac Cookie, Madeleine Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Moon Rabbit, Espresso Cookie, Poison Mushroom Cookie, Mint Choco Cookie, Kumiho Cookie
Cấp C Werewolf Cookie, Kumiho Cookie, Fig Cookie, Chili Pepper Cookie, Cream Puff Cookie, Red Velvet Cookie

Chế độ PvE

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp SS Sea Fairy Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Hollyberry Cookie, Pure Vanilla Cookie, Sorbet Shark Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Eclair Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp S lack Raisin Cookie, Licorice Cookie, Parfait Cookie, Mint Choco Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Raspberry Cookie
Cấp A Mango Cookie, Almond Cookie, Latte Cookie, Red Velvet Cookie, Pastry Cookie, Milk Cookie, Mala Sauce Cookie, Madeleine Cookie, Snow Sugar Cookie, Affogato Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Tiger Lily Cookie, Lilac Cookie, Herb Cookie, Vampire Cookie, Rye Cookie, Espresso Cookie, Squid Ink Cookie, Dark Choco Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie
Cấp C Chili Pepper Cookie, Cream Puff Cookie, Werewolf Cookie, Sparkling Cookie, Purple Yam Cookie, Pomegranate Cookie, Poison Mushroom Cookie, Kumiho Cookie

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run Kingdom là các nhân vật vô cùng khó kiếm. Cookie thường được sưu tập thông qua Cookie Gacha, nơi người chơi sẽ sử dụng pha lê hoặc Cookie Cutter để quay gacha. Mỗi lần quay tốn 300 viên pha lê hoặc 1 Cookie Cutter.

Người chơi có thể tham khảo Hướng dẫn thu thập và sử dụng Cookie Cutter để tăng thêm nhiều cơ hội quay Gacha. Mỗi độ hiếm Cookie sẽ có xác suất riêng của nó khi lấy từ Cookie Gacha:

  • Common – 41,797%
  • Rare – 37,478%
  • Epic – 19,265%
  • Legendary – 0,724%
  • Ancient – 0,724%

Cookie thuộc nhóm Legendary và Ancient có cùng tỷ lệ nhận được khi dùng Cookie Gacha, và thực tế trong trò chơi chỉ có 2 cookie cho mỗi loại.

Các nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom
Các nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Cookie Legendary là Sea Fairy CookieFrost Queen Cookie. Cookie nhóm Ancient bao gồm Hollyberry Cookie, Pure Vanilla Cookie và Dark Cacao Cookie. Đây chắc chắn là 5 cookie hiếm nhất mà bất cứ người chơi nào cũng mong muốn sở hữu.

Dark Cacao Cookie là nhân vật hiếm Ancient mới được thêm vào Cookie Run: Kingdom
Dark Cacao Cookie là nhân vật hiếm Ancient mới được thêm vào Cookie Run: Kingdom
Tên cookie Độ hiếm Vị trí Loại Kỹ năng
Sea Fairy Cookie Legendary Giữa Bomber

Soaring Compassion

Thời gian hồi chiêu 17 giây
Thiệt hại water stream: 150%
Thiệt hại water pillar: 173% (+4,4% mỗi cấp)
Choáng: 3 giây

Frost Queen Cookie Legendary Giữa Phép thuật

Freezing Squall

Thời gian hồi chiêu 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 68,7% (+0,9% thiệt hại mỗi cấp)
Thời gian đóng băng: 2 giây
Thiệt hại đóng băng: 271,2% TC (+3,6% thiệt hại mỗi cấp)

Hollyberry Cookie Ancient Trước Phòng thủ

Oath of the Shield

Thời gian hồi chiêu: 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 185,5% (+2,53% mỗi cấp)
Tiêu điểm thiệt hại khi sử dụng kỹ năng: 20% thiệt hại của đồng minh trong 9 giây

Pure Vanilla Cookie Ancient Sau Hồi phục

Love & Peace

Hồi máu: 99,4% tấn công (+1,5% mỗi cấp)
Lá chắn hấp thụ 20% HP tối đa trong 3 giây

Dark Cacao Cookie Ancient Trước Thiệt hại

Solemn Judgment

Thời gian hồi chiêu: 16 giây
Thiệt hại đòn đích đầu tiên: 46,9% (+0,64% thiệt hại mỗi cấp)
Thiệt hại của đòn đánh thứ hai: 265,8% (+3,62% thiệt hại mỗi cấp)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải trí

Xem thêm Danh sách và cấp bậc của các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom

Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu trong Cookie Run: Kingdom, người chơi cần tập hợp một đội gồm 5 nhân vật cookie để chiến đấu. Mỗi cookie lại có những vai trò và sức mạnh khác nhau. Danh sách và thông tin về các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom sau đây sẽ giúp người chơi xây dựng và chọn ra các cookie phù hợp nhất cho đội của mình.

Danh sách các nhân vật trong Cookie Run: Kingdom

Cookie phải được tổ chức trong một nhóm gồm 5 nhân vật, với các cookie khác nhau sẽ được phân chia ở 3 vị trí phía trươc, giữa và phía sau của đội hình. Cookie bảo vệ đi ở phía trước, trong khi cookie tấn công thường đi ở giữa và cookie hỗ trợ đứng phía sau.

Cookie Run: Kingdom sở hữu số lượng nhân vật lớn, với thiết kế vô cùng dễ thương

Cookie với độ hiếm  Ancient và Legendary là Pure Vanilla Cookie, Frost Queen Cookie, Dark Cacao Cookie, Hollyberry Cookie và Sea Fairy Cookie đều siêu mạnh mẽ và vượt trội so với các loại còn lại, nhưng do tính năng gacha trong trò chơi, chúng khá khó để thu thập được.

Dưới đây là danh sách tất cả các nhân vật cookie hiện có trong Cookie Run: Kingdom, bao gồm độ hiếm, lớp nhân vật và vị trí thích hợp để đặt chúng trong đội hình chiến đấu nhóm.

Cookie Độ hiếm Loại Vị trí
Sea Fairy Cookie Legendary Bomber Giữa
Frost Queen Cookie Legendary Phép thuật Giữa
Dark Cacao Cookie Ancient Thiệt hại Trước
Pure Vanilla Cookie Ancient Hồi phục Sau
Hollyberry Cookie Ancient Phòng thủ Trước
Gingerbrave Common Tấn công Trước
Muscle Cookie Common Tấn công Trước
Strawberry Cookie Common Phòng thủ Trước
Wizard Cookie Common Phép thuật Giữa
Beet Cookie Common Sát thương Sau
Ninja Cookie Common Phục kích Sau
Angel Cookie Common Hồi phục Sau
Affogato Cookie Epic Bomber Giữa
Werewolf Cookie Epic Thiệt hại Trước
Dark Choco Cookie Epic Thiệt hại Trước
Purple Yam Cookie Epic Thiệt hại Trước
Kumiho Cookie Epic Thiệt hại Trước
Red Velvet Cookie Epic Thiệt hại Trước
Raspberry Cookie Epic Thiệt hại Trước
Mala Sauce Cookie Epic Thiệt hại Trước
Milk Cookie Epic Phòng thủ Trước
Madeleine Cookie Epic Phòng thủ Trước
Strawberry Crepe Cookie Epic Phòng thủ Trước
Moon Rabbit Cookie Epic Phòng thủ Trước
Snow Sugar Cookie Epic Phép thuật Giữa
Espresso Cookie Epic Phép thuật Giữa
Licorice Cookie Epic Phép thuật Giữa
Latte Cookie Epic Phép thuật Giữa
Mango Cookie Epic Phép thuật Giữa
Squid Ink Cookie Epic Phép thuật Giữa
Rye Cookie Epic Sát thương Sau
Tiger Lily Cookie Epic Sát thương Sau
Pastry Cookie Epic Sát thương Sau
Twizzly Gummy Cookie Epic Sát thương Sau
Chili Pepper Cookie Epic Phục kích Giữa
Vampire Cookie Epic Phục kích Sau
Black Raisin Cookie Epic Phục kích Giữa
Sorbet Shark Cookie Epic Phục kích Giữa
Poison Mushroom Epic Hỗ trợ Giữa
Mint Choco Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Pomegranate Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Almond Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Cream Puff Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Fig Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Lilac Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Parfait Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Herb Cookie Epic Hồi phục Sau
Sparkling Cookie Epic Hồi phục Sau
Cocoa Cookie Epic Phòng thủ Trước
Eclair Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Tea Knight Cookie Epic Sát thương Trước
Princess Cookie Rare Thiệt hại Trước
Avocado Cookie Rare Phòng thủ Trước
Knight Cookie Rare Phòng thủ Trước
Blackberry Cookie Rare Phép thuật Sau
Devil Cookie Rare Phép thuật Giữa
Adventurer Cookie Rare Phục kích Giữa
Pancake Cookie Rare Phục kích Sau
Cherry Cookie Rare Bomber Sau
Alchemist Cookie Rare Bomber Giữa
Gumball Cookie Rare Bomber Sau
Carrot Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Clover Cookie Rare Hỗ trợ Sau
Onion Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Custard Cookie III Rare Hồi phục Sau
Sonic Cookie Special Phục kích Sau
Tails Cookie Special Phục kích Sau

Việc nắm rõ vị trí và chức năng của mỗi nhân vật trong Cookie Run: Kingdom với danh sách này sẽ giúp người chơi dễ dàng xây dựng một đội hình phù hợp và hùng mạnh để chiến đấu thắng kẻ thù.

Xếp hạng cấp bạc của các cookie trong Cookie Run: Kingdom

Chế độ câu chuyện

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S Pure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp A+ Sorbet Shark Cookie, Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Kumiho Cookie, Dark Choco Cookie, Frost Queen Cookie, Vampire Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Parfait Cookie, Affogato Cookie, Eclair Cookie
Cấp A Rye Cookie, Tiger Lily Cookie, Moon Rabbit Cookie, Squid Ink Cookie, Mala Sauce Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Mango Cookie, Latte Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Herb Cookie, Cocoa Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Red Velvet Cookie, Raspberry Cookie, Madeleine Cookie, Poison Mushroom, Mint Choco Cookie, Pastry Cookie, Pomegranate Cookie, Sparkling Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Custard Cookie III
Cấp C Milk Cookie, Werewolf Cookie, Purple Yam Cookie, Fig Cookie, Princess Cookie, Lilac Cookie, Almond Cookie, Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie
Cấp D Knight Cookie, Avocado Cookie, Cherry Cookie, Devil Cookie, Gumball Cookie, Blackberry Cookie, Pancake Cookie, Adventurer Cookie, Onion Cookie, Carrot Cookie, Clover Cookie, Alchemist Cookie
Cấp E Angel Cookie, Strawberry Cookie, Muscle Cookie, Wizard Cookie, Gingerbrave, Beet Cookie, Ninja Cookie

Kingdom Arena

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S+ Hollyberry Cookie, Sea Fairy Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Pure Vanilla Cookie, Dark Cacao Cookie, Eclair Cookie
Cấp S Cocoa Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Rye Cookie, Kumiho Cookie, Affogato Cookie
Attack Speed Pastry Cookie, Lilac Cookie, Mint Choco Cookie, Madeleine Cookie
Gingerscam Almond Cookie, Tiger Lily Cookie, GingerBrave
Cấp A+ Mala Sauce Cookie, Moon Rabbit Cookie, Snow Sugar Cookie, Twizzly Gummy Cookie
Cấp A Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Squid Ink Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Raspberry Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Dark Choco Cookie, Sparkling Cookie, Espresso Cookie, Vampire Cookie, Fig Cookie, Red Velvet Cookie, Herb Cookie, Pomegranate Cookie
Cấp C Milk Cookie, Purple Yam Cookie, Werewolf Cookie, Tails Cookie, Sonic Cookie, Poison Mushroom
Cấp D Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie

Trận chiến nhóm

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp S Vampire Cookie, Poison Mushroom, Sorbet Shark Cookie, Rye Cookie, Licorice Cookie, Dark Choco Cookie, Eclair Cookie
Cấp A Cocoa Cookie, Kumiho Cookie, Black Raisin Cookie, Pomegranate Cookie, Affogato Cookie
Cấp B Pure Vanilla Cookie, Mala Sauce Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Cotton Cookie, Hollyberry Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp C Sea Fairy Cookie, Sparkling Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Chili Pepper Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Squid Ink Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp D Purple Yam Cookie, Frost Queen Cookie, Moon Rabbit Cookie, Madeleine Cookie, Red Velvet Cookie, Lilac Cookie, Pastry Cookie, Mint Choco Cookie, Parfait Cookie
Cấp E Werewolf Cookie, Almond Cookie, Herb Cookie, Fig Cookie, Cream Puff Cookie, Tiger Lily Cookie, Milk Cookie

Chế độ PvP

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp SS Dark Choco Cookie, Pure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Licorice Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie, Eclair Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp S Vampire Cookie, Black Raisin Cookie, Rye Cookie, Mango Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Frost Queen Cookie, Affogato Cookie
Cấp A Herb Cookie, Almond Cookie, Tiger Lily Cookie, Latte Cookie, Pastry Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Mala Sauce Cookie, Raspberry Cookie, Squid Ink, Snow Sugar Cookie, Cocoa Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Pomegranate Cookie, Milk Cookie, Yam Cookie, Sparkling Cookie, Lilac Cookie, Madeleine Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Moon Rabbit, Espresso Cookie, Poison Mushroom Cookie, Mint Choco Cookie, Kumiho Cookie
Cấp C Werewolf Cookie, Kumiho Cookie, Fig Cookie, Chili Pepper Cookie, Cream Puff Cookie, Red Velvet Cookie

Chế độ PvE

Cấp bậc Nhân vật Cookie
Cấp SS Sea Fairy Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Hollyberry Cookie, Pure Vanilla Cookie, Sorbet Shark Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Eclair Cookie, Dark Cacao Cookie
Cấp S lack Raisin Cookie, Licorice Cookie, Parfait Cookie, Mint Choco Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Raspberry Cookie
Cấp A Mango Cookie, Almond Cookie, Latte Cookie, Red Velvet Cookie, Pastry Cookie, Milk Cookie, Mala Sauce Cookie, Madeleine Cookie, Snow Sugar Cookie, Affogato Cookie, Tea Knight Cookie
Cấp B Tiger Lily Cookie, Lilac Cookie, Herb Cookie, Vampire Cookie, Rye Cookie, Espresso Cookie, Squid Ink Cookie, Dark Choco Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie
Cấp C Chili Pepper Cookie, Cream Puff Cookie, Werewolf Cookie, Sparkling Cookie, Purple Yam Cookie, Pomegranate Cookie, Poison Mushroom Cookie, Kumiho Cookie

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run Kingdom là các nhân vật vô cùng khó kiếm. Cookie thường được sưu tập thông qua Cookie Gacha, nơi người chơi sẽ sử dụng pha lê hoặc Cookie Cutter để quay gacha. Mỗi lần quay tốn 300 viên pha lê hoặc 1 Cookie Cutter.

Người chơi có thể tham khảo Hướng dẫn thu thập và sử dụng Cookie Cutter để tăng thêm nhiều cơ hội quay Gacha. Mỗi độ hiếm Cookie sẽ có xác suất riêng của nó khi lấy từ Cookie Gacha:

  • Common – 41,797%
  • Rare – 37,478%
  • Epic – 19,265%
  • Legendary – 0,724%
  • Ancient – 0,724%

Cookie thuộc nhóm Legendary và Ancient có cùng tỷ lệ nhận được khi dùng Cookie Gacha, và thực tế trong trò chơi chỉ có 2 cookie cho mỗi loại.

Các nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom
Các nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Cookie Legendary là Sea Fairy CookieFrost Queen Cookie. Cookie nhóm Ancient bao gồm Hollyberry Cookie, Pure Vanilla Cookie và Dark Cacao Cookie. Đây chắc chắn là 5 cookie hiếm nhất mà bất cứ người chơi nào cũng mong muốn sở hữu.

Dark Cacao Cookie là nhân vật hiếm Ancient mới được thêm vào Cookie Run: Kingdom
Dark Cacao Cookie là nhân vật hiếm Ancient mới được thêm vào Cookie Run: Kingdom
Tên cookie Độ hiếm Vị trí Loại Kỹ năng
Sea Fairy Cookie Legendary Giữa Bomber

Soaring Compassion

Thời gian hồi chiêu 17 giây
Thiệt hại water stream: 150%
Thiệt hại water pillar: 173% (+4,4% mỗi cấp)
Choáng: 3 giây

Frost Queen Cookie Legendary Giữa Phép thuật

Freezing Squall

Thời gian hồi chiêu 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 68,7% (+0,9% thiệt hại mỗi cấp)
Thời gian đóng băng: 2 giây
Thiệt hại đóng băng: 271,2% TC (+3,6% thiệt hại mỗi cấp)

Hollyberry Cookie Ancient Trước Phòng thủ

Oath of the Shield

Thời gian hồi chiêu: 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 185,5% (+2,53% mỗi cấp)
Tiêu điểm thiệt hại khi sử dụng kỹ năng: 20% thiệt hại của đồng minh trong 9 giây

Pure Vanilla Cookie Ancient Sau Hồi phục

Love & Peace

Hồi máu: 99,4% tấn công (+1,5% mỗi cấp)
Lá chắn hấp thụ 20% HP tối đa trong 3 giây

Dark Cacao Cookie Ancient Trước Thiệt hại

Solemn Judgment

Thời gian hồi chiêu: 16 giây
Thiệt hại đòn đích đầu tiên: 46,9% (+0,64% thiệt hại mỗi cấp)
Thiệt hại của đòn đánh thứ hai: 265,8% (+3,62% thiệt hại mỗi cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *