Tổng hợp

Cách viết chữ trên máy tính Casio FX580VNX

Cách viết chữ trên máy tính Casio FX580VNX

Chữ A

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn A.

Nhấn phím ALPHA và nhấn A
Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập 10.

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 10
Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 10

Cách 3:

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 3 > Chọn số 3 > Nhấn ON.

Nhấn phím MODE nhấn số 3 hai lần và nhấn ON
Nhấn phím MODE nhấn số 3 hai lần và nhấn ON

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 1 > Chọn số 5.

Nhấn phím SHIFT Chọn số 1 và Chọn số 5
Nhấn phím SHIFT Chọn số 1 và Chọn số 5

Bước 3: Chọn số 1.

Chọn số 1
Chọn số 1

Chữ B

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn B.

Nhấn phím ALPHA và nhấn B
Nhấn phím ALPHA và nhấn B

Nhấn phím ALPHA và nhấn B

Cách 2

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 3 > Chọn số 3 > Nhấn ON.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 1 > Chọn số 5.

Bước 3: Chọn số 2.

Chọn số 2
Chọn số 2

Cách 3:

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 4.

Nhấn phím MODE và nhấn số 4
Nhấn phím MODE và nhấn số 4

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 3 > Nhấn Mũi tên đi xuống.

Nhấn phím SHIFT Chọn số 3 và Nhấn Mũi tên đi xuống
Nhấn phím SHIFT Chọn số 3 và Nhấn Mũi tên đi xuống

Bước 3: Nhấn số 3.

Nhấn số 3
Nhấn số 3

Chữ C

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn C.

Nhấn phím ALPHA và nhấn C
Nhấn phím ALPHA và nhấn C

Cách 2:

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 3 > Chọn số > Nhấn ON.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 1 > Chọn số 5.

Bước 3: Chọn số 3.

Chữ D

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn D.

Nhấn phím ALPHA và nhấn D
Nhấn phím ALPHA và nhấn D

Cách 2

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 4.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 3 > Nhấn Mũi tên đi xuống > Nhấn số 1.

Chữ E

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn E.

Nhấn phím ALPHA và nhấn E
Nhấn phím ALPHA và nhấn E

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 23.

Cách 3: Nhấn phím ALPHA > Chọn x10.

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 23
Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 23

Chữ F

Cách 1: Nhấn phím ALPHA > Nhấn F.

Nhấn phím ALPHA và nhấn A
Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 22.

Chữ G

Cách 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 35.

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 39.

Cách 3: Nhấn phím SHIFT > Nhấn Ans > Chọn số 3.

Nhấn phím SHIFT Nhấn Ans và Chọn số 3
Nhấn phím SHIFT Nhấn Ans và Chọn số 3

Chữ H

Cách 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 06.

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 09.

Cách 3

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 4.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số > Nhấn Mũi tên đi xuống.

Bước 3: Nhấn số 2.

Nhấn số 2
Nhấn số 2

Chữ I

Nhấn phím MODE > Chọn số > Chọn phím ENG.

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và Chọn phím ENG
Nhấn phím MODE Chọn số 2 và Chọn phím ENG

Chữ K

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 25.

Chữ L

Cách 1: Nhấn số 1.

Nhấn số 1
Nhấn số 1

Cách 2: Nhấn phím MODE > Chọn số > Nhấn phím SHIFT > Chọn dấu (-).

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và nhấp SHIFT chọn dấu (-)
Nhấn phím MODE Chọn số 2 và nhấp SHIFT chọn dấu (-)

Chữ M

Nhấn phím ALPHA > Nhấn M.

Nhấn phím ALPHA và nhấn M
Nhấn phím ALPHA và nhấn M

Chữ N

Cách 1:

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số > Chọn số 3 > Nhấn ON.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 1 > Chọn số 4.

Bước 3: Chọn số 1.

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn x10.

Nhấn phím SHIFT và Chọn x10
Nhấn phím SHIFT và Chọn x10

Chữ O

Cách 1: Nhấn số 0.

Nhấn số 0
Nhấn số 0

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn phím Ans > Chọn số 1.

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 1
Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 1

Cách 3: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 31.

Cách 4:

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 4.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Chọn số 3 > Nhấn Mũi tên đi xuống.

Bước 3: Nhấn số 4.

Chữ P

Nhấn phím SHIFT > Nhấn dấu nhân (X).

Nhấn phím SHIFT và Nhấn dấu nhân (X)
Nhấn phím SHIFT và Nhấn dấu nhân (X)

Chữ Q

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 34.

Chữ R

Cách 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 16.

Cách 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn số > Nhập số 27.

Cách 3: Nhấn phím SHIFT > Nhấn phím Ans > Chọn số 2.

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 2
Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 2

Chữ S

Cách 1

Bước 1: Nhấn phím MODE > Nhấn số 3 hai lần > Nhấn phím ON.

Bước 2: Chọn phím SHIFT > Nhấn số > Nhấn số 4.

Bước 3: Nhấn số 4.

Nhấn số 4
Nhấn số 4

Cách 2: Chọn số 5.

Vì máy tính bỏ túi casio không hỗ trợ đầy đủ bảng chữ cái nên mình sử dụng các hằng số toán học, các ký hiệu toán học có ở mặt trong nắp lưng của máy để viết chữ.

Chữ T

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 38.

Chữ U

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 17.

Chữ V

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 26.

Chữ X

Nhấn phím ALPHA > Nhấn X.

Chữ Y

Nhấn phím ALPHA > Nhấn Y.

Chữ Z

Nhấn phím SHIFT > Nhấn số 7 > Nhập số 37.

Một số lưu ý khi viết chữ trên máy tính Casio

– Do cấu tạo máy tính Casio phục vụ chủ yếu để giải toán, nên những chữ cái được tổng hợp hoàn toàn dựa trên những ký hiệu toán học hoặc những đơn vị đo, hằng số phổ biến trong toán,… nên những chữ cái này chắc chắn không phải là bảng chữ cái hoàn chỉnh.

– Có thể sử dụng bảng chữ cái trong việc luyện ghi nhớ vị trí các phím để sử dụng máy tính Casio thành thạo hơn.

– Nếu nhập 1 dòng các ký tự dài, bạn có thể dùng phím dấu trừ – để ngăn cách giữa các ký tự.

– Trong quá trình viết chữ trên máy tính Casio, màn hình có thể xuất hiện các ký hiệu M, CMPLX, START,… bạn muốn tắt các ký hiệu này đi chỉ cần reset máy tính casio về trạng thái ban đầu là được.

Cách viết chữ “ANH YÊU EM” trên máy tính Casio

Cách viết chữ “ANH YÊU EM” trên máy tính Casio cụ thể như sau:

 • Bước 1: Viết chữ A (Nhấn phím Alpha > Nhấn A)
 • Bước 2: Nhập chữ N ( Nhấn phím Shift > Chọn x10)
 • Bước 3: Nhập chữ H (Nhấn phím Shift > Nhấn số 7 > Nhập số 06)
 • Bước 4: Nhập chữ Y (Nhấn phím Alpha > Nhấn Y)
 • Bước 5: Nhập chữ E (Nhấn phím Alpha > Nhấn E)
 • Bước 6: Nhập chữ U (Nhấn phím Shift > Nhấn số 7 > Nhập số 17)
 • Bước 7: Nhập chữ E (Nhấn phím Alpha > Nhấn E)
 • Bước 8: Nhập chữ M (Nhấn phím Alpha > Nhấn M)

Cách viết chữ “EM YÊU ANH” trên máy tính Casio

Tương tự, cách viết chữ “EM YÊU ANH” như sau:

 • Bước 1: Nhập chữ E (Nhấn phím Alpha > Nhấn E)
 • Bước 2: Nhập chữ M (Nhấn phím Alpha > Nhấn M)
 • Bước 3: Nhập chữ Y (Nhấn phím Alpha > Nhấn Y)
 • Bước 4: Nhập chữ E (Nhấn phím Alpha > Nhấn E)
 • Bước 5: Nhập chữ U (Nhấn phím Shift > Nhấn số 7 > Nhập số 17)
 • Bước 6: Viết chữ A (Nhấn phím Alpha > Nhấn A)
 • Bước 7: Nhập chữ N ( Nhấn phím Shift > Chọn x10)
 • Bước 8: Nhập chữ H (Nhấn phím Shift > Nhấn số 7 > Nhập số 06)

Cách viết chữ “I LOVE YOU” trên máy tính Casio

Với dòng chữ tỏ tình ngọt ngào I LOVE YOU thì bạn có thể lựa chọn hai cách viết dưới đây.

Cách 1: Viết I LOVE YOU bằng chữ cái

 • Bước 1: Nhập chữ I (Nhấn phím Mode > 2 > ENG)
 • Bước 2: Nhập chữ L (Nhấn phím Mode > 2 > Shift > Dấu (-))
 • Bước 3: Nhập số 0
 • Bước 4: Nhập chữ V (Nhấn phím Shift >  Nhấn số 7 > Nhập số 26)
 • Bước 5: Nhập chữ E (Nhấn phím Alpha > Nhấn E)
 • Bước 6: Viết chữ Y (Nhấn phím  Alpha > Nhấn Y)
 • Bước 7: Nhập số 0
 • Bước 8: Nhập chữ U (Nhấn phím Shift > Nhấn số 7 > Nhập số 17)

Cách 2: Viết I LOVE YOU bằng các ký hiệu

 • Bước 1: Chuyển sang máy tính sang chế độ CMPLX bằng cách nhấn Mode và chọn số 2.
 • Bước 2: Nhập chữ I (Nhấn Shift > Chọn phím ENG)
 • Bước 3: Nhập chữ L (Nhấn Shift > Chọn chữ A)
 • Bước 4: Nhập chữ O (Nhấn phím số 0)
 • Bước 5: Nhập chữ V và E bằng cách nhấn liên tục dấu căn bậc hai, nút Alpha và nút x10
 • Bước 6: Nhập chữ u (Nhấn Shift > Chọn số 7 > Chọn số 17)

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button