Giáo dục

Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2023 hay nhất

Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2023 hay nhất do thầy cô trường cấp 3 Lê Hồng Phong biên soạn và tổng hợp sẽ giúp các em có thêm nhiều gợi ý mới lạ để hoàn thành tốt bài thu hoạch sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn.

Viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn để các em hiểu rõ hơn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đoàn TNCS. Đồng thời, cũng là tư liệu để xem xét, đánh giá về nhận thức chính trị của từng cá nhân để làm căn cứ xét vào Đoàn TNCS sau này.

Chính vì vậy, để hoàn thành bài thu hoạch cảm tình Đoàn sao cho hay và không bị thiếu ý. Các em nên đọc rõ bài viết cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn dưới đây.

Tham khảo ngay: 6 Bài thu hoạch cảm tình Đoàn hay nhất

Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2023 hay nhất
Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2023 hay nhất

Cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn

Bài thu hoạch cảm tình Đoàn là bài viết bắt buộc các cá nhân đoàn viên phải thực hiện sau khi đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình của Đoàn tổ chức. Nội dung bài viết sẽ góp phần tổng kết lại kiến thức của Đoàn viên và là bước đệm giúp các cá nhân có nguyện vọng muốn trở thành Đoàn viên Hồ Chí Minh tiếp cận với những nguồn lý luận chính trị, tư tưởng chủ đạo, đường đi lối bước, hướng đi của tổ chức Đoàn từ đó xác định được động cơ đúng đắn để vào Đoàn, đảng cộng sản Việt nam.

Bài thu hoạch cảm tình đoàn là bộ mặt, thể hiện hình ảnh của mỗi học viên, thể hiện tinh thần và kết quả học tập của học viên sau khi tham gia lớp cảm tình Đoàn nắm được kiến thức, tư tưởng, hiểu như thế nào về Đảng, đoàn thể của Việt Nam.

 • Về hướng chiều sâu, qua bài thu hoạch cảm tình nó sẽ giúp học viên thể hiện con người, khát vọng, tinh thần, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và dự đoán được tương lai của học viên khi trở thành Đoàn viên chính thức.
 • Để làm một bài thu hoạch hay, ý nghĩa có chiều sâu thì trước hết các thông tin truyền tải trong nội dung bài viết phải đúng, đủ và thật. Đúng mà chúng tôi muốn nói ở đây là đúng trọng tâm của bài thu hoạch, đủ ở đây là đủ những thông tin cần thiết và học viên biết cách phân tích chi tiết các khía cạnh của chủ điểm.
 • Khi thực hiện bài viết thu hoạch thì học viên cần đảm bảo các thông tin trong bài thu hoạch là những thông tin mang tính chính thống, có tính chính xác cao nhất của các luận cứ trong bài thu hoạch. Tuyệt đối không mang tư tưởng cá nhân, ý chí chủ quan để đánh giá một cách phiến diện, không đúng với chủ trương, quan điểm đường lối của Đảng, đoàn.
 • Từng câu từ trong bài cần thể hiện được tinh thần muốn một lòng cống hiến, ý chí quyết tâm phấn đấu, xây dựng giúp sức mình vì mục tiêu chung của Đoàn và khát vọng muốn được cống hiến trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lớp cảm tình Đoàn
Lớp cảm tình Đoàn

Nội dung bài thu hoạch cảm tình Đoàn

Một bài thu hoạch hay, được đánh giá cao là một bài thu hoạch ngắn gọn, nhưng câu từ súc tích, tuy ngắn nhưng vẫn luôn đảm bảo đúng và đầy đủ thông tin cần thiết, giúp cho người đọc hiểu rõ các nội dung, hàm ý mà người viết cần truyền tải.

Với nội dung của bài thu hoạch về cảm tình đoàn thì trong quá trình hoàn thiện bài thu hoạch, học viên cần chú ý những nội dung về:

 • Vì sao bạn vào Đoàn: Trả lời câu hỏi này chính là trình bày động cơ vào Đoàn của bạn. Đây là một nội dung quan trọng để cân nhắc việc có kết nạp một người thành Đoàn viên chính thức hay không.
 • Truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải kể đến: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với sự nghiệp của Đảng, gắn bó với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho,
 • – Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả, Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.
 • Mục đích của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn phải nhấn mạnh về việc Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Tính chất của Đoàn thanh niên cộng sản phải đề cập đến chất chính trị – xã hội thông qua 02 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng.
 • Chứng năng và vị trí vai trò của đoàn.
 • Nguyên tắc hoạt động của đoàn.
 • Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn mỗi học viên cần phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào? Với phần nội dung này học viên cần thể hiện sự quyết tâm học hỏi, tu dưỡng, khát vọng của học viên trong việc rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho tổ chức Đoàn.
 • Nếu trở thành đoàn viên học viên sẽ làm gì để góp sức mình vào các hoạt động của Đoàn.

Tài liệu để viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn để không bị thiếu ý

1. Truyền thống:

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26.3.1931. Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến. Hơn 85 năm cống hiến và trưởng thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 8 đoàn viên đầu tiên đến nay đoàn đã có hơn 4 triệu đoàn viên. Các thế hệ thanh niên Việt Nam cần kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:

 • Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Truyền thống xung kich cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.
 • Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
 • Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.

2. Mục đích của Đoàn:

Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Tính chất của Đoàn: 

Tính chất chính trị – xã hội của Đoàn thể hiện trên 2 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng. Đoàn không phải là tổ chức quần chúng phổ thông mà là tổ chức chính trị của những thanh niên tiên tiến (những thanh niên giác ngộ lý tưởng của Đảng). Tuy nhiên, Đoàn còn là tổ chức mang tính xã hội vì đó là tổ chức của quần chúng thanh niên và vì thanh niên.

4. Chức năng của Đoàn:

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng. Chức năng này biểu hiện ở việc Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tụng trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ. Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của nguời lao động mới phù hợp vơi yêu cầu của xã hội hiện nay. Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này thể hiện trách nhiệm của Đoàn trong việc giáo dục thiếu niên nhi đồng tạo nguồn bổ sung cho Đoàn.

5. Vị trí vai trò của Đoàn:

Đoàn là thành viên của của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCNVN. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên tạo nên quyền lực của nhân dân theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”. Với vị trí này Đoàn sẽ kết hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo, giáo dục, đào tạo, và bảo vệ thanh niên, thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên và thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội. Đối với đội thiếu niên tiền phong HCM, Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, giúp đỡ vật chất tài chính và lựa chọn cán bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng. Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên (gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…). Đoàn là hạt nhân chính trị đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội.

6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn:

Đoàn TNCS HCM tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện nguyên tắc này đảm bảo để tổ chứ Đoàn thực sự là một tổ chưc quần chúng tiên tiến tự nguyện, dân chủ và tự quản của thanh niên. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau:

– Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đai biểu hoặc là đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là BCH do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lãnh đạo là BTV do BCH cùng cấp bầu ra.

– BCH Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoat động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho BCH Đoàn cấp dưới.

Nghị quyết của Đoàn phải đựơc chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên phải được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Quyền hạn của Đoàn viên:

– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trở thành.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

– Được thông tin, thảo luận chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Tuy vậy, chính tự bản thân con người chúng ta, là một Đoàn viên tốt, anh (chị) cần phải chọn cho mình một hướng đi học tập đúng đắn và tốt nhất cho mình, cần phải biết suy nghĩ kĩ, biết thay đổi đạo đức tốt, phẩm chất tốt, tinh thần hăng say lao động và rèn luyện sức khỏe bằng cách luyện tập và thực hành những bộ môn giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng – an ninh ở lớp học, ở trường học, ở nhà, và ở những nơi công cộng thường ngày ở xung quanh môi trường trái đất của chúng ta. Bản thân anh (chị) mặc dù tuy chưa phải kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhưng bản thân anh (chị) cần phải rèn luyện kĩ năng sống, đạo đức tốt cho bản thân mình. Khi đó anh (chị) mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là một người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức ưu tú và xứng đáng nhất.

ĐIỀU XIN HỨA CỦA ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HCM

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu, điều lệ của Đoàn viên, luôn rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của Thanh niên Việt Nam.

Những lưu ý khi viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn

Bài thu hoạch cảm tình đoàn phải gồm đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bạn cần phải biết chọn lọc những ý chính để có thể viết ngắn gọn, súc tích.

Nội dung của bài thu hoạch cần phải viết có trọng tâm rõ ràng, cụ thể, thống nhất từ đầu đến cuối bài viết.

Viết bài sạch đẹp, không gạch, tẩy, xóa và dùng một loại mức cho toàn bộ bài viết. Tuyệt đối không vẽ, trang trí xung quanh bài viết.

Dựa vào những kiến thức thực tế và tài liệu (nếu có) được cung cấp trong lớp học để viết bài nhằm đảm bảo tính chính xác cao, đối với những thông tin không có căn cứ thì không nên đưa vào nội dung của bài viết và tuyệt đối không sử dụng những thông tin không chính thống từ các nguồn khác.

Ngoài ra để bài thu hoạch nhận được nhiều cảm tình thì cá nhân khi viết bài cần thể được ý chí, sự quyết tâm của bản thân khi mong muốn được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

***********

Trên đây là bài hướng dẫn cách viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2023. Hy vọng sẽ giúp các em hoàn thành bài thu hoạch của mình sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn.

Đăng bởi: Trường THPT  Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục

 

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button