Tổng hợp

Các công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác đầy đủ nhất

Dưới đây là bảng công thức đạo hàm, đạo hàm lượng giác, các hàm lượng giác và công thức đạo hàm cao cấp đầy đủ nhất giúp các bạn dễ dàng ôn lại những kiến thức toán học về đạo hàm đã được học một cách nhanh nhất để giải bài tập nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đạo hàm là gì? Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, nếu có, của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số tại x0, khi số gia của đối số tiến dần tới 0, được gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm x0.

Bạn đang xem: Các công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác đầy đủ nhất

Đạo hàm của hàm số y=f(x) được ký hiệu là y′(x0) hoặc f′(x0):

  • Số gia của đối số là Δx = x-x0
  • Số gia của hàm số là Δ y= y – y0

Công thức đạo hàm 

Công thức đạo hàm 

Đạo hàm các hàm số sơ cấp 

Đạo hàm hàm số sơ cấp 

Đạo hàm cấp cao 

Đạo hàm cấp cao 

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức đạo hàm lượng giác

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Các công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác đầy đủ nhất

Dưới đây là bảng công thức đạo hàm, đạo hàm lượng giác, các hàm lượng giác và công thức đạo hàm cao cấp đầy đủ nhất giúp các bạn dễ dàng ôn lại những kiến thức toán học về đạo hàm đã được học một cách nhanh nhất để giải bài tập nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đạo hàm là gì? Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, nếu có, của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số tại x0, khi số gia của đối số tiến dần tới 0, được gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm x0.

Đạo hàm của hàm số y=f(x) được ký hiệu là y′(x0) hoặc f′(x0):

  • Số gia của đối số là Δx = x-x0
  • Số gia của hàm số là Δ y= y – y0

Công thức đạo hàm 

Công thức đạo hàm 

Đạo hàm các hàm số sơ cấp 

Đạo hàm hàm số sơ cấp 

Đạo hàm cấp cao 

Đạo hàm cấp cao 

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức đạo hàm lượng giác

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *