Tổng hợp

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai? Tiểu sử Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề)

Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-600TCN (2622 tuổi)

Bạn đang xem: Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai? Tiểu sử Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề)

XH chung: #51605

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 600TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2622 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Dần

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai?
Phật Mẫu Chuẩn Đề còn có tên gọi khác là Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Ngài có đại hạnh nguyện là cứu độ những chúng sanh bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày, thọ mạng ngắn ngủi trí tuệ kém cỏi… Ngài thị hiện trong sáu đường sanh tử, nguyện hộ trì Phật pháp, hộ mệnh chúng sanh.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có tên Phạn là Cundi, dịch nghĩa là Thanh tịnh, Thành thực hay Năng hành. Trong đó Năng hành có nghĩa là Bồ tát có trí tuệ sâu xa, thệ nguyện rộng lớn, có đầy đủ các năng lực để làm bất kỳ việc gì mang đến lợi ích cho chúng sanh. Chuẩn Đề Phật mẫu có danh hiệu đầy đủ là Thất câu chi Phật mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu, Ngài có tấm lòng từ bi vô hạn với chúng sanh như người mẹ yêu thương đám con, nên được gọi là Phật Mẫu. Phật Mẫu Chuẩn Đề được Mật tông hết sức tôn sùng và xếp Ngài vào một trong những tôn vị trong Quan Âm bộ. Ngài là một vị Bồ tát trong trường phái Đại thừa, được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa, được xem là “mẹ của các Phật” và ngang hàng với Quán Thế Âm. Ngài là vị Bồ tát hay tế độ và hộ mệnh các chúng sinh để chúng sinh ngộ giải Phật quả. Theo hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đà La thì Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu của Biến Tri Viện. Ngài biểu thị cho sự thanh tịnh vô nhiễm, được xem là mẫu của Liên Hoa Bộ trong Phật bộ. Trong Kim Cương Giới Mạn Đà La, Phật Mẫu Chuẩn Đề có danh hiệu Kim Cương Hộ Bồ Tát, Ngài là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật Thích Ca.

Hình tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề: Phật Mẫu Chuẩn Đề cư ngụ tại Trời Sắc Cứu Cánh, tầng trời cao nhất trong Tứ thiền thiên thuộc cõi Sắc. Tôn tượng của Phật Mẫu Chuẩn Đề có nhiều dạng như 4 tay, 6 tay, 14 tay hay 18 tay… nhưng phổ biến và được thờ phụng rộng rãi nhất là tôn tượng Chuẩn Đề Bồ tát 18 tay. Tượng Chuẩn Đề Bồ tát của Trung Hoa được mô tả có 4 cánh tay, đầu đội Định Ấn, bên trái tay thứ nhất để trước eo, tay thứ hai của Ngài cầm Bảo châu. Bên phải tay thứ nhất Ngài cầm chày Độc Cổ, còn tay thứ hai thì nâng cao đem ngón cái và ngón vô danh vịn nhau. Tôn tượng Chuẩn Đề Bồ tát ở Tây Tạng được mô tả có 4 tay, ngồi kiết già trên toà sen. Hai tay trái, phải thứ nhất của Ngài đặt ở trên rốn, cầm Bình Bát. Tay phải thứ 2 thì rũ xuống, bắt Thí Vô Uý Ấn, tay trái thứ 2 của Ngài co trước ngực, trong tay cầm hoa sen, an trí một rương Kinh Phạn.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn gái/ vợ/ người yêu Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ngày ?-?-600TCN (2622 tuổi).
Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ra tại Nước Ấn Độ. Ông sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) hổ (Canh Dần 600TCN).
Phật Mẫu Chuẩn Đề xếp hạng nổi tiếng thứ 51605 trên thế giới và thứ 6 trong danh sách Bồ Tát nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Phật Mẫu Chuẩn Đề


Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề
Phật Mẫu Chuẩn Đề là vị Bồ tát hay tế độ hộ mệnh giúp chúng sinh ngộ giải Phật quả
Phật Mẫu Chuẩn Đề là vị Bồ tát hay tế độ hộ mệnh giúp chúng sinh ngộ giải Phật quả
Tranh vẽ Chuẩn Đề Bồ Tát dùng mực bằng vàng niên đại thời nhà Minh.
Tranh vẽ Chuẩn Đề Bồ Tát dùng mực bằng vàng niên đại thời nhà Minh.

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai? Tiểu sử Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề)

Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-600TCN (2622 tuổi)

XH chung: #51605

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 600TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2622 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Dần

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai?
Phật Mẫu Chuẩn Đề còn có tên gọi khác là Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Ngài có đại hạnh nguyện là cứu độ những chúng sanh bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày, thọ mạng ngắn ngủi trí tuệ kém cỏi… Ngài thị hiện trong sáu đường sanh tử, nguyện hộ trì Phật pháp, hộ mệnh chúng sanh.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có tên Phạn là Cundi, dịch nghĩa là Thanh tịnh, Thành thực hay Năng hành. Trong đó Năng hành có nghĩa là Bồ tát có trí tuệ sâu xa, thệ nguyện rộng lớn, có đầy đủ các năng lực để làm bất kỳ việc gì mang đến lợi ích cho chúng sanh. Chuẩn Đề Phật mẫu có danh hiệu đầy đủ là Thất câu chi Phật mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu, Ngài có tấm lòng từ bi vô hạn với chúng sanh như người mẹ yêu thương đám con, nên được gọi là Phật Mẫu. Phật Mẫu Chuẩn Đề được Mật tông hết sức tôn sùng và xếp Ngài vào một trong những tôn vị trong Quan Âm bộ. Ngài là một vị Bồ tát trong trường phái Đại thừa, được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa, được xem là “mẹ của các Phật” và ngang hàng với Quán Thế Âm. Ngài là vị Bồ tát hay tế độ và hộ mệnh các chúng sinh để chúng sinh ngộ giải Phật quả. Theo hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đà La thì Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu của Biến Tri Viện. Ngài biểu thị cho sự thanh tịnh vô nhiễm, được xem là mẫu của Liên Hoa Bộ trong Phật bộ. Trong Kim Cương Giới Mạn Đà La, Phật Mẫu Chuẩn Đề có danh hiệu Kim Cương Hộ Bồ Tát, Ngài là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật Thích Ca.

Hình tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề: Phật Mẫu Chuẩn Đề cư ngụ tại Trời Sắc Cứu Cánh, tầng trời cao nhất trong Tứ thiền thiên thuộc cõi Sắc. Tôn tượng của Phật Mẫu Chuẩn Đề có nhiều dạng như 4 tay, 6 tay, 14 tay hay 18 tay… nhưng phổ biến và được thờ phụng rộng rãi nhất là tôn tượng Chuẩn Đề Bồ tát 18 tay. Tượng Chuẩn Đề Bồ tát của Trung Hoa được mô tả có 4 cánh tay, đầu đội Định Ấn, bên trái tay thứ nhất để trước eo, tay thứ hai của Ngài cầm Bảo châu. Bên phải tay thứ nhất Ngài cầm chày Độc Cổ, còn tay thứ hai thì nâng cao đem ngón cái và ngón vô danh vịn nhau. Tôn tượng Chuẩn Đề Bồ tát ở Tây Tạng được mô tả có 4 tay, ngồi kiết già trên toà sen. Hai tay trái, phải thứ nhất của Ngài đặt ở trên rốn, cầm Bình Bát. Tay phải thứ 2 thì rũ xuống, bắt Thí Vô Uý Ấn, tay trái thứ 2 của Ngài co trước ngực, trong tay cầm hoa sen, an trí một rương Kinh Phạn.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn gái/ vợ/ người yêu Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Phật Mẫu Chuẩn Đề

Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ngày ?-?-600TCN (2622 tuổi).
Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Phật Mẫu Chuẩn Đề sinh ra tại Nước Ấn Độ. Ông sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) hổ (Canh Dần 600TCN).
Phật Mẫu Chuẩn Đề xếp hạng nổi tiếng thứ 51605 trên thế giới và thứ 6 trong danh sách Bồ Tát nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Phật Mẫu Chuẩn Đề


Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề
Phật Mẫu Chuẩn Đề là vị Bồ tát hay tế độ hộ mệnh giúp chúng sinh ngộ giải Phật quả
Phật Mẫu Chuẩn Đề là vị Bồ tát hay tế độ hộ mệnh giúp chúng sinh ngộ giải Phật quả
Tranh vẽ Chuẩn Đề Bồ Tát dùng mực bằng vàng niên đại thời nhà Minh.
Tranh vẽ Chuẩn Đề Bồ Tát dùng mực bằng vàng niên đại thời nhà Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *