Tổng hợp

Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Tiểu sử Bồ Tát Đại Thế Chí, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Đại Thế Chí)

Đại Thế Chí

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-200TCN (2222 tuổi)

Bạn đang xem: Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Tiểu sử Bồ Tát Đại Thế Chí, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Đại Thế Chí)

XH chung: #24922

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 200TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2222 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Tuất

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Đại Thế Chí Bồ Tát hay còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát, … hay vắn tắt là Thế Chí. Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường. Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương tử, người con thứ hai của Chuyển luân vương Vô Chánh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, trong đời vị lai vô lượng vô biên kiếp, sau khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát sẽ thay ngài tiếp quản chánh pháp và thế giới phương tây, thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Trong bức tranh vẽ “Tây Phương Tam Thánh”, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ tát thân cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang của Bồ tát có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu có 500 đài báu, trong mỗi đài đều hiện quốc độ tịnh diệu của mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, giữa nhục kế có một bình báu, khác hình tượng Quan Thế Âm Bồ tát. Theo phẩm A-lợi-đa-la-đà-la-ni-a-lỗ-lực, hai Bồ tát đều toàn thân màu vàng, phóng hào quang trắng, tay phải cầm phất trần trắng, tay trái cầm hoa sen, thân hình Bồ tát Đại Thế Chí nhỏ hơn Quán Thế Âm. Còn trong Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới của Mật tông, ngài là vị thứ hai ở phương trên trong viện Quan Âm, ngồi trên hoa sen đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn gái/ vợ/ người yêu Bồ Tát Đại Thế Chí là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Đại Thế Chí sinh ngày ?-?-200TCN (2222 tuổi).
Bồ Tát Đại Thế Chí sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Đại Thế Chí sinh ra tại Nước Ấn Độ. Ông sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) chó (Canh Tuất 200TCN).
Đại Thế Chí xếp hạng nổi tiếng thứ 24922 trên thế giới và thứ 2 trong danh sách Bồ Tát nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Đại Thế Chí


Bồ Tát Đại Thế Chí
Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13 Trung Quốc
Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13 Trung Quốc
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát Trung Quốc
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát Trung Quốc

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Tiểu sử Bồ Tát Đại Thế Chí, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Bồ Tát Đại Thế Chí)

Đại Thế Chí

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-200TCN (2222 tuổi)

XH chung: #24922

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 200TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2222 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Tuất

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Đại Thế Chí Bồ Tát hay còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát, … hay vắn tắt là Thế Chí. Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường. Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương tử, người con thứ hai của Chuyển luân vương Vô Chánh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, trong đời vị lai vô lượng vô biên kiếp, sau khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát sẽ thay ngài tiếp quản chánh pháp và thế giới phương tây, thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Trong bức tranh vẽ “Tây Phương Tam Thánh”, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ tát thân cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang của Bồ tát có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu có 500 đài báu, trong mỗi đài đều hiện quốc độ tịnh diệu của mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, giữa nhục kế có một bình báu, khác hình tượng Quan Thế Âm Bồ tát. Theo phẩm A-lợi-đa-la-đà-la-ni-a-lỗ-lực, hai Bồ tát đều toàn thân màu vàng, phóng hào quang trắng, tay phải cầm phất trần trắng, tay trái cầm hoa sen, thân hình Bồ tát Đại Thế Chí nhỏ hơn Quán Thế Âm. Còn trong Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới của Mật tông, ngài là vị thứ hai ở phương trên trong viện Quan Âm, ngồi trên hoa sen đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn gái/ vợ/ người yêu Bồ Tát Đại Thế Chí là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Đại Thế Chí sinh ngày ?-?-200TCN (2222 tuổi).
Bồ Tát Đại Thế Chí sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Đại Thế Chí sinh ra tại Nước Ấn Độ. Ông sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) chó (Canh Tuất 200TCN).
Đại Thế Chí xếp hạng nổi tiếng thứ 24922 trên thế giới và thứ 2 trong danh sách Bồ Tát nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Đại Thế Chí


Bồ Tát Đại Thế Chí
Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13 Trung Quốc
Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13 Trung Quốc
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát Trung Quốc
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *