Tổng hợp

Biên bản niêm yết công khai mới nhất

Biên bản niêm yết công khai là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản đó. Nội dung trong mẫu biên bản niêm yết công khai bao gồm các nội dung cơ bản như: căn cứ niêm yết; địa chỉ, thời gian niêm yết; đối tượng niêm yết…

Trong thi hành án dân sự, niêm yết công khai là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản niêm yết, công khai, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Bạn đang xem: Biên bản niêm yết công khai mới nhất

BIÊN BẢN
Về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm …. tại:…………………………………..……

Căn cứ Bản án, Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm ….. của Tòa án

Căn cứ Quyết định thi hành án số ….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ….

Căn cứ……………………………………………… ………………………………….…………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …………………………………………, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): ……………………………..………, chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): ……………………………..……., chức vụ:………………………………………….

Người làm chứng:

Ông (bà): ………………………………………… ……………………….……………………….

Ông (bà): …………………………………………… …………………………………………….

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):

Địa chỉ: ……………………………………………… …………………………………….…….

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

Thời gian niêm yết từ: ……………………………… …………………….…………………….

Địa điểm niêm yết: …………………………………… …………………………………….….

Biên bản lập xong hồi …. giờ…. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
GIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Vào hồi ……… giờ……… ngày……… tháng……… năm……… tại………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………………………………………. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………, chức vụ: ………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………, địa chỉ:…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): …………………………………….. , địa chỉ:……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Lập biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đối với:

ông (bà): ………………………………………… , địa chỉ:…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm:

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian niêm yết là… ngày, kể từ ngày… tháng… năm…

Địa điểm niêm yết: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi……… giờ…… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

THỪA PHÁT LẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button