Giáo dục

Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn hiện nay là đồng chí nào?

Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn hiện nay là đồng chí nào? Bí thư thứ nhất đầu tiên của ban chấp hành trung ương đoàn là đồng chí nào? Tại đại hội đoàn lần thứ IX, đồng chí nào được bầu làm bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn? sẽ là nội dung chính mà trường THPT Ngô Thì Nhậm muốn chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn hiện nay là đồng chí nào?

Câu hỏi: Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn hiện nay là đồng chí nào?

Trả lời: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bầu ông Bùi Quang Huy làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Câu hỏi: Bí thư thứ nhất đầu tiên của ban chấp hành trung ương đoàn là đồng chí nào?

Trả lời: Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam.

Giải thích:

Đại hội lần thứ I (năm 1950)

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (tên gọi khi đó là Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam) diễn ra từ ngày 07-14/02/1950 tại xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Dự đại hội có hơn 400 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền đất nước. Với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược.

Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất nhiệm kì I, II (1950 - 1962).
Đồng chí Nguyễn Lam – Bí thư thứ nhất nhiệm kì I, II (1950 – 1962).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn mới, đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam. Từ thành công của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch và phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu (tháng 5/1954).

Tại đại hội đoàn lần thứ IX, đồng chí nào được bầu làm bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn?

Câu hỏi: Tại đại hội đoàn lần thứ IX, đồng chí nào được bầu làm bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn?

Trả lời: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn (khóa IX)

Giải thích:

Đại hội lần thứ IX (năm 2007)

Diễn ra từ ngày 17-21/12/2007 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1033 đại biểu đại diện cho hơn 23 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã phát động hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 145 đồng chí, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IX, X (2011 - 2016).
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IX, X (2011 – 2016).

Ngày 5/10/2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khóa IX), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn (khóa IX) thay đồng chí Võ Văn Thưởng được Đảng phân công nhiệm vụ mới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là gì?

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay còn được gọi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm kỳ 5 năm. Là chức vụ cao nhất trong các tổ chức phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc.

Bí thư thứ nhất là chức vụ dự bị cho các chức danh lãnh đạo trong Đảng sau này. Bí thư thứ nhất thường là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp là Ủy viên Trung ương Đảng.

Chức năng, nhiệm vụ của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn với các chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Chủ trì điều hành công việc và kết luận các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giữ mối quan hệ và phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế-xã hội, các tổ chức quốc tế.
 • Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn.
 • Trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các nội dung công tác quan trọng của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Đề xuất những vấn đề chủ trương, chương trình công tác lớn đề Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định.
 • Trực tiếp phụ trách công tác Quốc tế thanh niên và công tác tổ chức cán bộ.
 • Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký các Nghị quyết, quyết định, báo cáo, tờ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Là Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan giải quyết các vấn đề có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn.
 • Trả lời chất vấn, tiếp thu phê bình của các Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến trách nhiệm của Bí thư thứ nhất.
 • Khi cần thiết Bí thư thứ nhất sẽ phân công Bí thư xử lý công việc thường nhật.

Chức năng, nhiệm vụ của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Chức năng, nhiệm vụ của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Danh sách Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

STT Đại hội lần thứ Bí thư thứ nhất Chức danh Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Ghi chú
1 I Nguyễn Lam Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam 14/2/1950 4/11/1956
II Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 4/11/1956 25/3/1961 Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 9/1960
2 III Vũ Quang Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 25/3/1961 20/2/1970
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh 20/2/1970 18/9/1976
3 Đặng Quốc Bảo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh 18/9/1976 30/12/1976
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 30/12/1976 22/11/1980 Ủy viên Trung ương Đảng từ 12/1976
IV Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 22/11/1980 24/4/1982
4 Vũ Mão Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 24/4/1982 30/11/1987 Ủy viên Trung ương Đảng từ 3/1982
5 V Hà Quang Dự Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 30/11/1987 18/10/1992 Ủy viên Trung ương Đảng từ 6/1991
6 VI Hồ Đức Việt Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 18/10/1992 25/12/1996 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/1994
7 Vũ Trọng Kim Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 25/12/1996 29/11/1997 Ủy viên Trung ương Đảng từ 7/1996
VII 29/11/1997 28/7/2001
8 Hoàng Bình Quân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 28/7/2001 11/12/2002 Ủy viên Trung ương Đảng từ 4/2001
VIII Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 11/12/2002 2/7/2005
9 Đào Ngọc Dung Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2/7/2005 14/1/2007 Ủy viên Trung ương Đảng từ 4/2006
10 Võ Văn Thưởng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14/1/2007 21/12/2007 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 4/2006
IX Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 21/12/2007 6/10/2011 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2011.
11 Nguyễn Đắc Vinh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6/10/2011 14/12/2012 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2011
X Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14/12/2012 21/04/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
12 Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 21/04/2016 13/12/2017 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
XI 13/12/2017 11/10/2020 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2021
13 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 11/11/2020 23/07/2022 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2021
14 XI Bùi Quang Huy Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 25/08/2022 nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ 1/2021

********************

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button